Lasy w Bydgoszczy – rozpoczynamy dyskusję

Lasy w Bydgoszczy – rozpoczynamy dyskusję

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy zainteresowanych tematyką lasów w mieście na pierwsze spotkanie z cyklu “Lasy w Bydgoszczy”. Tematem będzie współistnienie przyrody i miasta. Porozmawiamy też o oczekiwaniach mieszkańców w tym zakresie.


Ze zgłaszanych nam spraw widzimy, że na terenie Bydgoszczy lasy są wycinane, a działki leśne parcelowane i przekształcane pod zabudowę. Często na leśnych terenach lokuje się także rozmaite inwestycje. Niekorzystne zmiany w planach zagospodarowania potrafią zaskoczyć mieszkańców. Podobne niespodzianki odkrywaliśmy podczas wyłożenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku. Chcemy wspólnie zastanowić się co możemy zrobić?

Do tematu wprowadzi nas dr hab. Katarzyna Marcysiak, która opowie o specyfice lasów leżących na terenie Bydgoszczy. W dalszej części planujemy wysłuchać historii mieszkańców i zastanowić się nad wspólnymi postulatami.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 16 lutego o godz.17.00

Link do spotkania na platformie ZOOM >>>

Wydarzenie na Facebooku >>>

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu “Lasy są wspólne – ruchy i organizacje mają prawo współdecydować”. Projekt realizowany z dotacji Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy EOG.