Artykuły, prace naukowe o drzewach, inwentaryzacje


Nasze Artykuły

Polecane artykuły

Ile warte są drzewa – przed i po wycince? [pobierz]

Dorda A., 2017. Ile warte są drzewa – przed i po wycince? Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2, 3-22
Artykuł Aleksandra Dordy o korzyściach, których dostarczają nam drzewa. Uzyskaliśmy zgodę autora na zamieszczenie artykułu na naszej stronie.

Drzewa w Bydgoszczy

Pomniki przyrody Bydgoszczy [pobierz]
Publikacja Urzędu Miasta Bydgoszczy z 2016 roku

Inwentaryzacja drzew i zieleni na Wyspie Młyńskiej [pobierz]
Raport z badań przeprowadzonych w 2014 roku

Inwentaryzacja drzew w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim (pomiędzy IV a V śluzą) [pobierz]
Badania prowadzone w 2019 przy okazji inwestycji z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego