Aktualności,  Bydgoszcz,  Interwencje

Co dalej z wycinką przy linii kolejowej 356?

  • Postępowanie w sprawie wycinki zostało wydłużone do 6 listopada.
  • Czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu oględzin.
  • W środę przesłaliśmy do urzędu dwie ważne opinie.

W środę 21 października 2020 r. przekazaliśmy do urzędu dwa dokumenty, które wnoszą nowe informacje do sprawy:

  • Opinię Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 października 2015 r. dotyczącą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
  • Opinię ornitologiczną dot. terenów zadrzewionych znajdujących się przy linii kolejowej nr 356 w Bydgoszczy z dnia 06 października 2020 r. opracowaną przez Towarzystwo Przyrodnicze “Kawka” w Bydgoszczy 

Również w tym tygodniu otrzymaliśmy informację o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do 6 listopada 2020 r.

Dlaczego te dokumenty są ważne?

Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska została napisana w 2015 roku przy okazji planów wycinki drzew rosnących wzdłuż linii WKD. Więcej informacji na temat sprawy z WKD można przeczytać na stronach dwumiesięcznika Z biegiem szyn [str.7]. Gdyby nie Karol Trammer i jego artykuł nigdy nie dowiedzielibyśmy się, że taka opinia powstała. A znajdują się niej cenne wskazówki dla urzędników podejmujących decyzje na temat wycinki:

Fragment z opinii Genernego Dyrektora Ochrony Środowiska z 06.10.2015 r.

Druga opinia pokazuje bogactwo życia wśród drzew i krzewów zlokalizowanych przy linii kolejowej 356. Sporządziło ją Towarzystwo Przyrodnicze „Kawka” za co serdecznie dziękujemy! Zidentyfikowane 32 gatunki ptaków na tych terenach, z czego aż 28 z nich objętych jest ścisłą ochroną gatunkową. Znajduje się tam również rekomendacja powtórzenia badań na wiosnę, kiedy ptaki rozpocznie się sezon lęgowy, ponieważ dane, które uzyskano podczas obserwacji we wrześniu mogą być zaniżone.

Co się działo do tej pory?

O tym co się działo wcześniej można przeczytać w naszym artykule: PKP PLK S.A. wnioskuje o wycinkę drzew w Bydgoszczy. Od początku sprawy zmieniła się liczba drzew przeznaczonych do usunięcia z nasypu.

Obecnie liczba planowanych do wycinki drzew wzrosła z 335 do 394.

Dokumenty

  • Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 października 2015 r. [LINK]
  • Opinię ornitologiczną dot. terenów zadrzewionych znajdujących się przy linii kolejowej nr 356 w Bydgoszczy z dnia 06 października 2020 r. [LINK]
  • Pismo przekazanie opinii [LINK]