Aktualności,  FO2020,  Projekty

Co udało nam się zrobić w projekcie z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca?

Od początku maja do końca listopada badaliśmy dokumenty związane z wycinkami i nasadzeniami drzew w Bydgoszczy w 2019 roku. Dotarliśmy do:

 • wszystkich decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • wszystkich decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • wszystkich uzgodnień wydanych w ramach ZRID,
 • decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy od stycznia do kwietnia 2019 roku.

Efektem projektu jest raport oraz mapa.

LINK DO RAPORTU

LINK DO MAPY

Jakie informacje znajdziemy na mapie?
 1. Wycięte drzewa:
  • gatunek wyciętego drzewa
  • obwód drzewa na wysokości 130 cm
  • przyczyna wycinki
  • organ wydający decyzję
 2. Nasadzenia zastępcze:
  • gatunek drzew
  • liczba posadzonych drzew
  • lokalizacja
  • czy nasadzenie dotyczy innej lokalizacji
 3. Sprawy w toku:
  • aktualnie toczące się postępowania administracyjne
  • kto wnioskuje o wycinkę?
  • termin rozpoczęcia sprawy
 4. Zakończone postępowania dotyczące wydania decyzji – dowiemy się jak zakończyło się postępowanie:
  • bez rozpatrzenia/zawieszone/odmowa wycinki/zgoda na wycinkę/umorzone
  • dodatkowo informacje: organ wydający decyzję, data rozpoczęcia i zakończenia postępowania, numer decyzji

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim filmem podsumowującym projekt.