Aktualności

Dołączyliśmy do koalicji Niech żyją!

W czasie spacerów organizowanych przez nasze stowarzyszenie często podziwiamy ptaki. Bydgoszcz jest położona w unikatowym miejscu –  nad nami krzyżują się główne szlaki wędrówek w związku z tym mamy często przyjemność i przywilej oglądania tych pięknych zwierząt. Niestety w Polsce na liście zwierząt łownych znajduje się 13 gatunków dzikich ptaków.

Prawie połowa z tych gatunków – głowienka, czernica, cyraneczka, łyska i kuropatwa – jest zagrożona, ich populacje dramatycznie maleją, są nieliczne lub rzadkie. Część z gatunków, na które można polować możecie spotkać na spacerze w Parku nad Starym Kanałem, w Parku Centralnym, Dolinie Pięciu Stawów, Brdyujściu czy nad Wisłą w Fordonie. Tam też, przy wałach przeciwpowodziowych znajduje się jeden z obwodów łowieckich, w sprawie którego apelowaliśmy o zmianę granic [Nie dla polowania w granicach miasta].

Koalicja Niech żyją walczy od wielu lat o skreślenie gatunków takich jak łyska, jarząbek, bażant, kuropatwa, gęgawa, gęś zbożowa, gęś białoczelna, krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica, grzywacz i słonka z listy zwierząt łownych. Obecnie liczy ponad 50 organizacji – z Bydgoszczy poza nami znajduje się tam Towarzystwo Przyrodnicze „Kawka”. Ponadto inicjatywę wspierają różne społeczności, portale, instytucje i osoby prywatne. Wszystkich możecie podejrzeć pod tym linkiem.

Dlaczego dołączamy do koalicji? Przyroda to system naczyń połączonych, nie da się chronić jednej jej cześci, bez ochrony innej.

Obecnie koalicja zbiera podpisy pod petycją w celu wprowadzenia moratorium na zabijanie gatunków dzikich ptaków. Zachęcamy do podpisania!

Podpisz petycję >>