Aktualności

Manifest organizacji i ruchów społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z manifestem organizacji i ruchów społecznych „Lasy dla Ludzi, Przyrody i Klimatu”.

Lasy dla Ludzi, Przyrody i Klimatu

1. Minimum 20% lasów trzeba wyłączyć z użytkowania gospodarczego, by oddać je ludziom i przyrodzie
2. Społeczeństwo powinno mieć realny wpływ na decyzje o lasach
3. Dość marnowania pieniędzy z eksploatacji lasów – więcej środków na ochronę przyrody!
4. Koniec z wydatkami Lasów Państwowych na cele niezwiązane z podstawową działalnością
5. Konieczna jest sprawiedliwa społecznie transformacja obszarów cennych przyrodniczo
6. Godna praca w lesie dla wszystkich, w tym dla pracowników firm leśnych i parków narodowych
7. Wykorzystujmy drewno racjonalnie, nie palmy nim w elektrowniach
8. Gospodarka leśna powinna uwzględniać wymogi ścisłej ochrony gatunkowej
9. Społeczeństwo musi mieć możliwość sprawdzenia legalności gospodarki leśnej w sądzie.
10. Pełny dostęp do informacji o lasach i ochronie przyrody dla społeczeństwa i organizacji przyrodniczych

Dlaczego trzeba bronić polskich lasów?

Polska stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Powstrzymanie go wymaga, byśmy zmienili nasz stosunek do przyrody. Musimy pilnie zatroszczyć się o lasy, które są kluczowymi sprzymierzeńcami w walce z najpoważniejszymi skutkami kroczącej katastrofy.

W całym kraju obywatelki i obywatele, skupieni w setkach grup lokalnych, niestrudzenie walczą o powstrzymanie nadmiernej eksploatacji lasów w swoim sąsiedztwie. Domagają się też prawa do realnego współdecydowania o naszym wspólnym dobru, jakim były, są i powinny pozostać lasy publiczne. Chcą prawdziwie zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniającej potrzeby społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian w prawie dotyczącym ochrony przyrody, zasad zarządzania lasami oraz wsparcie wysiłków Unii Europejskiej, zmierzających do ograniczenia rozmiarów kryzysu, w jakim znalazła się biosfera Starego Kontynentu i całej Ziemi.

Poniżej przedstawiamy konkretne propozycje zmian. Wzywamy klasę polityczną do ich ponadpartyjnego poparcia. Deklarujemy gotowość do zaangażowania się na rzecz ich wdrożenia.

Jak powstał ten manifest?

Ten dokument współtworzyło wiele organizacji i oddolnych ruchów leśnych. Ankietę na temat społecznych postulatów leśnych w maju 2023 wypełniło ponad 160 osób z kilkudziesięciu organizacji i inicjatyw. Organizacje, które w lipcu 2023 wspólnie dopracowywały postulaty to: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Greenpeace, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Lasy i Obywatele, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Stowarzyszenie MODrzew.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się: manifestlesny@gmail.com