Aktualności,  Bydgoszcz

Nowe pomniki przyrody w Bydgoszczy

Podczas sesji Rady Miasta w środę 24 lutego 2021 r. przybyło 10 nowych pomników przyrody. Wśród nich znajdują się dwa dęby zgłoszone przez nasze stowarzyszenie.

Nowe pomniki przyrody to:

  • buk pospolity „Justyna” przy ul. Wiatrakowej,
  • skupisko sześciu buków rosnących nad Kanałem Bydgoskim,
  • dąb szypułkowy „Alicja” w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa,
  • dwa dęby szypułkowe „Sporny” i „Pawełek” rosnące w okolicach ul. Spornej zgłoszone przez nasze stowarzyszenie.

Podjęto cztery uchwały dotyczące ustanowienia pomników przyrody. W uchwale XXXVI/793/21:

Pomnik przyrody tworzy się w celu ochrony okazałych drzew wyróżniających się spośród przedstawicieli swojego gatunku rozmiarami i pokrojem, stanowiące pozostałość starodrzewu porastającego w przeszłości brzegi rzeki Brdy.

Większe ze zgłoszonych przez nas drzew – dąb „Sporny” ma obwód 400 cm, mniejsze – dąb „Pawełek” ma 300 cm obwodu na 130 cm wysokości. Korony obydwu drzew stykają się, ich zasięg jest dopasowany do siebie nawzajem, razem opierają się wiatrom. Zasięg korony każdego drzewa to 13-15 m, a pomiędzy drzewami 6,5 m. Drzewa stanowią zespół i są od siebie zależne. Nazwy dla dębów zostały wybrane w głosowaniu przeprowadzonym na naszym profilu na Facebooku.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w odniesieniu do dębów wprowadza się następujące zakazy:

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  • umieszczania tablic reklamowych.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jak zgłosić pomnik przyrody? Przeczytaj nasz artykuł >>>