Aktualności,  BDR 2023,  Bydgoskie Drzewo Roku,  Bydgoszcz

Rozpoczynamy konkurs na Bydgoskie Drzewo Roku 2023

Do końca lipca można zgłaszać najpiękniejsze, najbardziej ulubione i najciekawsze drzewa rosnące na terenie Bydgoszczy. Każde zgłoszone drzewo ma szanse powalczyć o tytuł Bydgoskiego Drzewa Roku.

Konkurs Bydgoskie Drzewo Roku odbywa się już po raz trzeci, a po raz drugi został objęty patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W ubiegłych latach laureatami konkursu została topola czarna odmiany włoskiej rosnąca na os. Błonie oraz kasztanowiec zwyczajny – pomnik przyrody sąsiadujący z dawną stacją Bydgoszcz Wschód. 

Zgłoszenia, w których znajduje się zdjęcie, dokładny adres lub lokalizacja drzewa oraz informacje dlaczego to drzewo powinno zwyciężyć w naszym konkursie należy przesyłać mailem na adres zielonomi[at]modrzew.org.pl do 31 lipca 2023 r. 

Harmonogram konkursu

17.06 – 31.07 – zgłaszanie drzew przez mieszkańców oraz instytucje
01.08 – 31.08 – wybór finałowej 10-tki drzew przez komisję
do 31.08 – opublikowanie zasad głosowania
01.09 – 30.09 – głosowanie
10.10.2023 – ogłoszenie wyników (Międzynarodowy Dzień Drzewa)

Regulamin konkursu

 1. Konkurs Bydgoskie Drzewo Roku jest organizowany w celu popularyzowania wiedzy o wartości i roli drzew w Bydgoszczy.
 2. W konkursie udział może wziąć każdy, kto w terminie od 17 czerwca do końca 31 lipca 2023 r. prześle na adres zielonomi@modrzew.org.pl zgłoszenie drzewa zawierające: gatunek drzewa, jego adres/lokalizację, zdjęcie. Drzewa mogą zgłaszać także organizacje lub instytucje. 
 3. Jedna osoba lub organizacja/instytucja może zgłosić jedno drzewo.
 4. W konkursie nie może wziąć udziału drzewo, które zwyciężyło w konkursie Bydgoskie Drzewo Roku 2021 i Bydgoskie Drzewo Roku 2022.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: zgłaszania drzew i głosowania. Do etapu głosowania zostanie wybranych 10 drzew. Wyboru drzew dokona komisja składająca się z członków i członkiń stowarzyszenia. Do udziału w pracach komisji mogą zostać zaproszone osoby spoza stowarzyszenia. 
 6. Załączając zdjęcie drzewa uczestnik konkursu oświadcza, że nie narusza osobistych praw autorskich oraz majątkowych praw autorskich innych osób i podmiotów. 
 7. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie osobistych praw autorskich oraz majątkowych praw autorskich innych osób i podmiotów przez uczestników konkursu.
 8. Zgłaszając drzewo do konkursu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. 
 9. Dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności przyjmują Państwo do wiadomości, że:
 • Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, ul. Marcinkowskiego 11/3, 85-056 Bydgoszcz
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu Bydgoskie Drzewo Roku – zebrania zgłoszeń w konkursie, wyłonienia finalistów konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, wręczenie/dostarczania nagród.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu do 10 października 2023 r. W przypadku osób, które otrzymają nagrody okres ten może się wydłużyć do czasu dostarczenia nagród. 
 • W każdym momencie mają Państwo możliwość wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Szczegółowe zasady głosowania w drugim etapie zostaną opublikowane do końca 31 sierpnia 2023 r.

Informacje o konkursach z 2021 i 2022 roku

Bydgoskie Drzewo Roku 2022

Bydgoskie Drzewo Roku 2021