Aktualności,  Bydgoszcz

Uwagi do studium cz.3 – BPPT, Kapuściska

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią naszych uwag. Dziś BPPT i Kapuściska.

Artykuł o tym, co to jest studium i jak zgłaszać uwagi znajdziesz TUTAJ,
Artykuł o Jachcicach, Smukale i Miedzyniu (cz.1) poczytasz TUTAJ.
Artykuł o Szwederowie, Górzyskowie i Błoniu (cz.2) do przeczytania TUTAJ.

Krótka ściąga z terminów, których używamy w uwagach:

1. BPPT – część wschodnia – tereny leśne znajdujące się pomiędzy ulicami Edmunda Matuszewskiego,  ul. Nowotoruńską oraz Szosą Obwodową – w Studium oznaczone jako P/U.

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze, tj. na terenach leśnych znajdujących się pomiędzy ulicami Edmunda Matuszewskiego,  ul. Nowotoruńską oraz Szosą Obwodową (działki o numerach ewidencyjnych: 46101_1.0133.2/124, 046101_1.0133.2/123, 046101_1.0133.2/144, 046101_1.0133.2/104, 046101_1.0133.2/98, 046101_1.0132.7/187,046101_1.0132.1/1, 046101_1.0136.1/44 ‒ 45, 046101_1.0136.1/49 ‒ 51, 046101_1.0136.1/55, 046101_1.0136.1/80, 046101_1.0136.1/83, 046101_1.0136.1/84, 046101_1.0136.1/90 ‒ 94, 046101_1.0136.96, 046101_1.0136.100/3, 046101_1.0136.101/3, 046101_1.0136.102/2, 046101_1.0136.111/4, 046101_1.0136.1/118, 046101_1.0136.1/170 ‒ 171, 046101_1.0136.1/191, 046101_1.0137.4/98, 046101_1.0137.4/106, 046101_1.0137.4/376, 046101_1.0137.9/56, 046101_1.0137.9/73, 046101_1.0137.9/83, 046101_1.0137.9/87, 046101_1.0137.9/91, 046101_1.0137.9/93, 046101_1.0137.9/95, 046101_1.0137.9/135, 046101_1.0137.9/146, 046101_1.0137.9/148, 046101_1.0137.91, 046101_1.0138.17/2 ‒3, 046101_1.0138.18, 046101_1.0138.46 ‒ 50, 046101_1.0138.89/3 ‒ 4, 046101_1.0138.90/7 ‒ 9, 046101_1.0138.93/5, 046101_1.0138.94/6, 046101_1.0138.95/3,046101_1.0138.99/4, 046101_1.0282.7/4, 046101_1.0468.1 ‒ 15, 046101_1.0468.25, 046101_1.0468.26/1, 046101_1.0468.109, 046101_1.0469.97/1, 046101_1.0469.98/2, 046101_1.0469.98/5, 046101_1.0469.99/6, 046101_1.0469.111 ) z kategorii P/U na kategorię ZL.

Uzasadnienie:

Cały obszar rozciągający się między ulicami Dąbrowa i Glinki / Bydgoskich Przemysłowców aż do ul. Nowotoruńskiej  jest zwartym kompleksem leśnym, w dużej części określonym, jako kategoria ZL. Studium zakłada istotną redukcję lasu na tym obszarze i przekształcenie go w przestrzeń przemysłowo-usługową. Tymczasem obecna koncentracja przemysłu i usług w tym rejonie , wymaga utrzymania strefy buforowej w postaci dorosłego i wysokiego lasu sosnowego. Zwarty, wysoki las to jedyna ochrona przed negatywnymi skutkami koncentracji przemysłu  (hałas, zanieczyszczenia). W nowoczesnych założeniach las stanowi „otulinę” budynków przemysłowych – pełniąc nie tylko funkcje ochronne, ale również estetyzujące. Decyzję o przeznaczeniu tego lasu do likwidacji, winny poprzedzać długotrwałe i regularne pomiary zanieczyszczeń oraz symulacje obrazujące ich transmisję (w dwóch wersjach – ze ścianą lasu i bez niej).  Wskazany las jest środowiskiem życia i korytarzem migracyjnym dla ssaków. Wycięcie tak dużej powierzchni lasów, spowoduje skupienie zwierząt na niewielkim zdegradowanym i zabudowanym obszarze. Dla nich będzie to pułapka bez wyjścia.  Trasa DK25 oraz S10 uniemożliwi im wydostanie się z tego betonowego potrzasku. Jedynym kierunkiem będzie miasto. Likwidacja naturalnego korytarza migracyjnego przyczyni się do zwiększenia wypadków drogowych z udziałem zwierząt. Ssaki przebywające w jednym miejscu chorują, tracą instynkt, wchodzą do miast. Tak drastyczne ograniczenie ich naturalnych terytoriów będzie miało daleko idące konsekwencje. Przełoży się to również na ilość wypadków samochodowych ze skutkiem śmiertelnym. Pod zabudowę przemysłową należy przeznaczać tereny nieużytków. A tych jest nadal dużo. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

2. BPPT (tereny leśne znajdujące się pomiędzy ulicami Jelenią, Dąbrowa i Glinki / Bydgoskich Przemysłowców, aż do ul. Edmunda Matuszewskiego)

Treść uwagi:

Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze, tj. na terenach leśnych znajdujących się pomiędzy ul. Jelenią, Dąbrową i Glinki / Bydgoskich Przemysłowców, aż do ul. Edmunda Matuszewskiego (północna część działek o numerach ewidencyjnych: 046101_1.0131.4/6, 046101_1.0131.1/97, 046101_1.0132.7/22) z kategorii U2 i P/U na kategorię ZL.

Uzasadnienie:

Cały obszar rozciągający się między ulicami Dąbrowa i Glinki / Bydgoskich Przemysłowców aż do torów kolejowych 201 C-E 65 jest zwartym kompleksem leśnym, w dużej części określonym jako kategoria ZL. Studium zakłada istotną redukcję lasu na tym obszarze i przekształcenie go w przestrzeń przemysłowo-usługową. Tymczasem obecna koncentracja przemysłu i usług na tym obszarze, wymaga utrzymania strefy buforowej w postaci dorosłego i wysokiego lasu sosnowego. Zwarty, wysoki las to jedyna ochrona przed negatywnymi skutkami koncentracji przemysłu w tym miejscu (hałas, zanieczyszczenia). W nowoczesnych założeniach las stanowi „otulinę” budynków przemysłowych – pełniąc nie tylko funkcje ochronne, ale również estetyzujące. Decyzję o likwidacji tego lasu, winny poprzedzać długotrwałe i regularne pomiary zanieczyszczeń oraz symulacje obrazujące ich transmisję (w dwóch wersjach – ze ścianą lasu i bez niej). Przewidziana w Studium  redukcja lasów do niewielkich – chaotycznie rozmieszczonych obszarów dowodzi zupełnego braku zrozumienia funkcji ochronnych lasu. Postulat nasz jest częściowo zbieżny  z wnioskiem Lasów Państwowych o nadanie tym terenom statusu lasów ochronnych. Plany inwestycyjne (najczęściej prywatnych firm) związane z rozwojem w kierunku węzła Emilianowo i trasy S10 nie mogą być realizowane kosztem zdrowia mieszkańców i katastrofalnej dewastacji środowiska przyrodniczego. 

Do pobrania: formularz z uwagą >>>

3. Kapuściska Szpitalna

Treść uwagi:

Tereny leśne pomiędzy ul. Szpitalną i ks. Biniaka rozciągające się na pd-wsch w kierunku ul. Glinki (działki o nr ewidencyjnych: 046101_1.0131.3/5, 046101_1.0131.3/2, 046101_1.0131.2/1).W Studium tereny zieleni (z lasem sosnowym) na tym obszarze zostały okrojone. Wnosimy o zakwalifikowanie w całości wspomnianych działek do kategorii ZR.

Uzasadnienie:

Las pełni funkcję buforową pomiędzy terenami, w których skoncentrowano przemysł i usługi (Bydgoski Park Przemysłowo-Techniczny), a miejscem rekonwalescencji osób (Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. E. Warmińskiego). Dorosły, zwarty sosnowy las jest w stanie skutecznie niwelować negatywne skutki industrializacji pobliskiego obszaru i ochronić mieszkańców tych terenów.  Już kilkadziesiąt lat temu badania dowiodły, że rekonwalescenci po operacjach chirurgicznych zdrowieją szybciej w pokojach z widokiem na zieleń i drzewa oraz że mieszkańcy dzielnic zadrzewionych rzadziej przebywają w szpitalach. (Ulrich 1984)

Do pobrania: formularz z uwagą >>>