Aktualności

#wybo23 czyli nasze postulaty przed wyborami 2023

5 września 2023 odbyła się konferencja prasowa organizowana przez grupę Akcja Demokracja, która stworzyła apel popisany przez ponad 6000 osób deklarujących, że zagłosują na tych polityków i polityczki, którzy w przyszłości w Sejmie i Senacie będą głosować dla klimatu. Są w trakcie odwiedzania wszystkich województw i dopytywania lokalnych działaczy, jakie postulaty są dla nich ważne. Wraz z nami w konferencji uczestniczył bydgoski oddział Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Poniżej prezentujemy przedstawione przez nas podczas konferencji postulaty:

Kampania wyborcza to dobry czas, by upomnieć się o zmiany w prawie. Zależy nam na dwóch ważnych zmianach. 

Pierwsza dotyczy lasów i leśnictwa na miarę XXI wieku. W wyniku współpracy wielu organizacji powstał Manifest Leśny podsumowujący zmiany potrzebne w prawie dla realnej ochrony lasów i prawdziwie zrównoważonej gospodarki leśnej.
Postulujemy m.in. o to,

  • by minimum 20 procent terenów lasów zostało wyłączone z użytkowania gospodarczego i oddane ludziom i przyrodzie,
  • by społeczeństwo miało dostęp do informacji: Lasy Państwowe systemowo i bezprawnie utrudniają dostęp do fundamentalnych informacji o swojej działalności,
  • by społeczeństwo miało możliwość sprawdzenia legalności gospodarki leśnej w sądzie. Bronienie przyrody polskich lasów w polskim sądzie jest prawnie niemożliwe. Nawet plan urządzania lasu niezgodny z przepisami i wymogami ochrony przyrody jest w tej chwili niezaskarżalny,
  • by przeznaczano więcej środków na ochronę przyrody – w tej chwili zarządzanie pieniędzmi przez Lasy Państwowe budzi wiele wątpliwości wśród społeczników.


Druga ważna kwestia związana jest z tym, co obserwujemy na co dzień przyglądając się drzewom w mieście i temu, jak są traktowane – szczególnie przy różnego rodzaju inwestycjach. Zależy nam na zmianach w ustawie o ochronie przyrody – chcemy by drzewa w mieście były rzeczywiście chronione – by tak się mogło stać potrzebne są następujące zmiany:

  • Uwzględnienie strefy korzeniowej w definicji drzewa – problem widoczny na każdym placu budowy – okłada się dechami pień, nie zabezpiecza korzeni – wynika to m.in. w braku ujęcia korzeni w dzisiejszej definicji.
  • Starodrzew i drzewa o statusie „weteranów” – ważne byłoby ustalenie kryteriów kwalifikacji dla drzew sędziwych i weteranów, co pozwoli na objęcie takich drzew wstępną ochroną „przed pomnikową” oraz związana z tym edukacja ekologiczna społeczeństwa, podkreślająca usługi ekosystemowe i wartość biocenotyczną starszych drzew rosnących na terenach zurbanizowanych. Nasadzenia zastępcze – widzimy to na każdym kroku – nie są żadnym rozwiązaniem: w znacznej ilości przypadków w ogóle się nie przyjmują, a ponadto ich małe rozmiary sprawiają, że po 4 latach każdy może je usunąć bez zezwolenia. Nasadzenia zastępcze nie gwarantują nam rekompensaty dużego drzewa – wręcz przeciwnie, strata jest nie do odrobienia. Nie w ciągu kilkudziesięciu lat  
  • Wprowadzenie jednolitych standardów ochrony drzew na poziomie samorządów terytorialnych. 
  • Zbyt łatwo wydaje się pozwolenia na wycinkę drzew. To m.in. dlatego, że urzędnicy często nie mają odpowiednich narzędzi, by takiej wycince się sprzeciwić. Rozwiązaniem problemu byłoby zwiększenie katalogu możliwości odmowy dla wycinki drzewa w toku wydawania decyzji urzędniczych, o drzewa cenne biocenotycznie, kulturowo, historycznie, przyrodniczo, czy takie świadczące znaczne usługi ekologiczne dla środowiska.
  • Wprowadzenie ulg w podatkach (np. zwolnienie z podatku deszczowego itp.) i/lub subwencji finansowych dla właściciela działki na której znajdują się drzewa o statusie starodrzewia, pomnikowym lub weterana. Wówczas każdy właściciel działki zastanowi się trzy razy przed wycięciem dorodnego drzewa.

Nawiązując do powyższych postulatów, odsyłamy do dokumentu, który otrzymaliśmy we wrześniu zeszłego roku po posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Środowiska, Energii i Klimatu:

Z zawodu muzyk, konferansjerka, dyrektorka Orkiestry Symfoników Bydgoskich, z pasją angażuje się w ochronę drzew. Jako kreatywna dusza odpowiada za komunikację i większość naszych social mediów. Oprócz naszego stowarzyszenia, działa także w klubie Rotary Bydgoszcz Stare Miasto (prezydentura 2022-2023).