Aktualności,  FO2021,  Projekty

Wycinki i nasadzenia w Bydgoszczy w 2020 r. – podsumowujemy projekt z Funduszu Obywatelskiego

Za nami projekt Wycinki i nasadzenia w Bydgoszczy w 2020 r. zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

W ramach projektu powstał raport. Można pobrać pliki csv z samymi danymi o wycinkach i nasadzeniach. Dane przedstawiamy także na mapie.

Po raz drugi przyglądaliśmy się decyzjom o wycinkach i nasadzeniach. W tym roku po analizie danych przedstawiamy także rekomendacje.

  1. Wprowadzenie standardów zieleni w Bydgoszczy

Najwięcej drzew wycina się w Bydgoszczy z powodu inwestycji. Przy tej okazji tracimy nie tylko drzewa, które muszą zostać wycięte by zwolnić przestrzeń niezbędną pod nowy budynek czy drogę. Uszkodzeniu ulegają często drzewa rosnące obok, na skraju działki, w zasięgu manewrów pojazdów budowy. Choć częścią projektu budowlanego jest opis stanu zieleni, inwentaryzacja drzew czy plan zagospodarowania terenu, a w dokumentach tych znajdują się wytyczne i wskazówki w zakresie opieki nad drzewami w trakcie inwestycji, zasady te nie są stosowane i przestrzegane z uwagi na brak ich umocowania w prawie lokalnym lub krajowym. Dotyczy to przede wszystkim ochrony korzeni, wyznaczania strefy ochronnej drzewa, niezasypywania korzeni lub nieskładowania materiałów budowlanych lub śmieci. Wszystkie te zapisy są martwe i nie są przestrzegane ani przez prywatnych inwestorów, ani przez spółki komunalne lub firmy wykonujące prace budowlane na zlecenia miasta. Przykłady z ostatnich miesięcy można mnożyć. Jest to również coś o co wnioskowali razem z nami mieszkańcy składając we wrześniu 2020 r. podpisy pod petycją w tej sprawie.

  1. Powołać wydział zieleni

Największy wpływ na decyzje o wycinkach, zarówno pod względem ilościowym (najwięcej wydanych decyzji), jak i nasadzeniach (decyzje, plany zagospodarowania, realizacja strategii) mają władze miasta. W odróżnieniu od innych miast porównywalnej wielkości lub większych, Bydgoszcz nie posiada w swojej strukturze jednego wydziału, który w całości zajmował się kwestiami zieleni i drzew. Brak osoby w randze dyrektora lub pełnomocnika prezydenta miasta, który odpowiadałby za zieleń i drzewa sprawia, że kwestie związane z zarządzaniem zielenią nie znajdują się w centrum zainteresowania naszej lokalnej władzy. Przy inwestycjach drogowych lub sieciowych drzewa i zieleń stanowią problem drugiej kategorii. Gdyby było inaczej, poszczególne jednostki: ZDMiKP, KPEC, MWiK nie musiałaby co chwilę być upominane w trakcie prowadzenia prac remontowych przez mieszkańców czy dziennikarzy, nie byłyby konieczne interwencje. Od przełożonych szedłby przekaz o konieczności dbania o zieleń, a rekomendacje załączane do projektów budowlanych byłyby wystarczające.

  1. Zmiana prawa – przepisy krajowe

By móc mówić o kompensacji drzew powinniśmy wprowadzić do polskiego prawa mechanizmy, dzięki którym powstanie kompleksowy system nasadzeń. Taki system powinien w pierwszej kolejności w oparciu o wiedzę naukową rekompensować niezbędne wycinki, zapewniać nasadzenia rodzimych gatunków oraz uwzględniać usługi ekosystemowe świadczone przez drzewa. W dalszej kolejności należy rozważyć powiązanie opłaty za wycinki z wyceną usług świadczonych przez drzewa. Może wtedy zaczniemy traktować drzewa w miastach jako część naszego wspólnego majątku, o który powinniśmy dbać.

Podsumowanie projektu