Stowarzyszenie MODrzew reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:
1) Marzena Błaszczyk – Przewodnicząca Zarządu;


2) Emilia Czekała – Zastępczyni Przewodniczącej Zarządu;


3) Łukasz Sołtys – Zastępca Przewodniczącej Zarządu.