Emilia Czekała, Roch Kaczmarek, Marzena Błaszczyk

Stowarzyszenie MODrzew reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:
1) Marzena Błaszczyk – Przewodnicząca Zarządu;


2) Emilia Czekała – Zastępczyni Przewodniczącej Zarządu;


3) Roch Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącej Zarządu.