Stowarzyszenie MODrzew reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:
1) Marzena Błaszczyk – Przewodnicząca Zarządu;
2) Emilia Czekała – Zastępczyni Przewodniczącej Zarządu;
3) Roch Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącej Zarządu.