Nasze finanse w 2021 r.

Darowizny (stan na 30.06.2021): 1060 zł
Składki członkowskie (stan na 30.06.2021): 2245
Dofinansowanie z Funduszu Obywatelskiego: 4900 zł

Nasze finanse w 2020 r.

Przychody: 6607,49 zł
Koszty działalności statutowej: 5252,77 zł

Dofinansowanie z Funduszu Obywatelskiego: 717,50 zł
Darowizny: 540 zł
Darowizny z zrzutka.pl na akcję „Przygarnij drzewo”: 2799,99 zł
Składki członkowskie: 2475 zł

Informacja o akcji „Przygarnij drzewo”