Wzory dokumentów

Działasz na rzecz drzew i przyrody? Te dokumenty mogą Ci się przydać.

Poniżej znajdziesz następujące dokumenty:

  • Wniosek o dostęp do informacji publicznej / o środowisku:
  • Wniosek o dopuszczenie organizacji społecznej jako strony:

  • Wniosek w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
  • Wniosek o dostęp do informacji o nieprzydatności gruntów na potrzeby gospodarki leśnej: