Dokumenty

Poniżej znajdziesz następujące dokumenty:
Regulamin Stowarzyszenia MODrzew
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Nadanie numeru REGON
Raport „Wycinki i nasadzenia w Bydgoszczy w 2019 roku”
Raport „Wycinki i nasadzenia w Bydgoszczy w 2020 roku”
Raport „Wycinki i nasadzenia w Bydgoszczy w 2021 roku”