Fundusz Obywatelski 2020

Monitoring wniosków i decyzji o wycinkę w 2019 r.

Projekt finansowany przez Fundusz Obywatelski.

Celem projektu jest analiza wszystkich wniosków i decyzji o wycinkę drzew, które zostały złożone lub wydane w 2019 roku. Pozwoli nam to dokładnie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Ile i jakich gatunków drzew zostało wyciętych w 2019 r. na terenie naszego miasta? Czy są miejsca w których wycięto szczególnie dużo drzew?
  • Ile było nasadzeń zastępczych? W jakiej części ich lokalizacja pokryła się z wycinkami?
  • Jaki jest stosunek liczby nasadzeń drzew do liczby ubytków w 2019 r. ?
  • Czy wszystkie wydane decyzje spełniają wymogi formalne określone w przepisach?

Monitorować będziemy działania Urzędu Miasta Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Na koniec projektu opracujemy obywatelski raport podsumowujący nasze działania i przedstawimy go na konferencji prasowej.

Na naszej stronie i Facebooku na bieżąco będziemy starali się dzielić informacjami o postępach w projekcie.


Konkurs Funduszu Obywatelskiego: Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Tytuł projektu: Monitoring wniosków i decyzji o wycinkę w 2019 r.

Wysokość dofinansowania: 2 300 zł

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.11.2020

Artykuły powiązane z projektem: