CZŁONKINIE I CZŁONKOWIE NASZEGO STOWARZYSZENIA

Józef Herold – pomysłodawca, założyciel

Grzegorz Kaczmarek – założyciel

Emilia Czekała – założycielka

Katarzyna Marcysiak – założycielka

Marzena Błaszczyk – założycielka

Roch Kaczmarek – założyciel

Maciej Korczyński

Aleksandra Jankowska

Łukasz Sołtys

Konrad Kamiński

Justyna Kowalska

Karolina Landowska-Dach

Marcin Strzyżewski

Beata Ślefarska

Hanna Białek

Robert Hamernik

Beata Kościałkowska

Mirosława Pawłowska

Tomasz Stosik

Pola Szymczak

Michał Przybysz

Katarzyna Matuszak

Monika Wiłkość-Dębczyńska

Joanna Czerwińska