Fundusz Obywatelski 2021

Po raz drugi Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew otrzymało dofinansowanie z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w konkursie na działania strażnicze. Do 30 listopada 2021 r. będziemy realizować monitoring decyzji o wycinkę wydanych dla drzew rosnących na terenie Bydgoszczy. 

1. Planujemy przeprowadzenie monitoringu decyzji o wycinkę wydanych dla terenów Miasta Bydgoszczy w 2020 r. Będziemy wnioskować o dane do Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozyskane dane zostaną umieszczone na mapie, gdzie mieszkańcy będą mogli zobaczyć, które drzewa zostały wycięte, gdzie planowane są nasadzenia.

2. Otwieranie danych – planujemy zagregowanie i wyczyszczenie danych, tak by możliwe było ich udostępnienie na 3 poziomie otwartych danych (plik .xls lub .csv) dotyczących 2019 i 2020 roku. Chcemy, by dane o drzewach były osiągalne dla jak najszerszego grona użytkowników i mogły być wykorzystywane w dowolnych celach. Chcemy by były:

– kompletne,

– maszynowo odczytywalne – dane są uporządkowane (ustrukturyzowane w tabeli) i mogą być przetwarzane automatycznie;

– udostępniane bez dyskryminacji – dane są dostępne dla każdego, bez wymogu rejestracji;

– udostępniane bez ograniczeń licencyjnych.

3. Raport – będzie zawierał podsumowanie obywatelskiej kontroli dotyczące decyzji o wycinkę w 2020 r. wraz z porównaniem do 2019 r. 

4. Na zakończenie projektu powstanie krótki film z podsumowaniem oraz odbędzie się spotkanie online, podczas którego pojawią się najważniejsze informacje o naszym projekcie. 


Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – Lokalne działania strażnicze 2021

Tytuł projektu: Monitoring wycinek i nasadzeń w Bydgoszczy za 2020 r. 

Okres realizacji – 19.05.2021- 30.11.2021

Dofinansowanie: 4900 zł

Artykuły powiązane z projektem: