Wycinki i nasadzenia

Zapraszamy do zapoznania się z mapą Wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy. Mapa powstała dzięki działaniom naszego stowarzyszenia prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Aby zapoznać się z wszystkimi projektami, które realizujemy wejdź na stronę Projekty.

Uwaga! Mapa nie przedstawia dokładnej lokalizacji drzew, a jedynie ulicę, na której się dane drzewo znajduje. Google losowo przydziela lokalizację drzewa przy danej ulicy.

LINK DO MAPY

Jakie informacje znajdziemy na mapie?
 1. Wycięte drzewa:
  • gatunek wyciętego drzewa
  • obwód drzewa na wysokości 130 cm
  • przyczyna wycinki
  • organ wydający decyzję
 2. Nasadzenia zastępcze:
  • gatunek drzew
  • liczba posadzonych drzew
  • lokalizacja
  • czy nasadzenie dotyczy innej lokalizacji
 3. Sprawy w toku:
  • aktualnie toczące się postępowania administracyjne
  • kto wnioskuje o wycinkę?
  • termin rozpoczęcia sprawy
 4. Zakończone postępowania dotyczące wydania decyzji – dowiemy się jak zakończyło się postępowanie:
  • bez rozpatrzenia/zawieszone/odmowa wycinki/zgoda na wycinkę/umorzone
  • dodatkowo informacje: organ wydający decyzję, data rozpoczęcia i zakończenia postępowania, numer decyzji