Aktualności

Słupkoza zamiast zieleni

Słupki zamiast drzew i krzewów wyrosną niebawem na ul. Augusta Cieszkowskiego. Wbrew mieszkańcom i rozwiązaniu, które zostało wybrane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Stowarzyszenie SMAC organizuje 21 września o godz.11 i 17 spotkanie w tej sprawie przy ul. Cieszkowskiego 20.

Zwycięski projekt
W ubiegłym roku (po kilkakrotnych niepowodzeniach) projekt „Zieleń dla ulicy Augusta Cieszkowskiego” uzyskał w ramach głosowania projektów BBO uznanie mieszkańców Bydgoszczy i dotację ok. 190 tysięcy zł. Inicjatorem projektu było stowarzyszenie SMAC – Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Augusta Cieszkowskiego. Po głosowaniu rozpoczęły się „negocjacje” na temat jego realizacji z odpowiedzialnymi instytucjami. W czerwcu spotkaliśmy się u Pani Ogrodnik Miasta z Naczelnikiem Wydziału Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, panem Markiem Stankiem. Niestety większość naszych propozycji wprowadzenia zieleni przyulicznej wzdłuż północnej pierzei ulicy/chodnika została przez pana Stanka uznana za niemożliwą do realizacji – głównie ze względu na przepisy i standardy drogowe (odległość od jezdni, szerokości) oraz podziemne instalacje uniemożliwiające jakoby jakiekolwiek, nawet niewielkie nasadzenia/zazielenienie. Rozstaliśmy się ustalając, że będziemy poszukiwać jeszcze innych możliwych rozwiązań wprowadzenia zieleni w przestrzeń ulicy, na czym nam bardzo zależy, oraz że w ramach Projektu wykonane zostaną naprawy nawierzchni i poprawione „niedoróbki” – detale kapitalnego remontu z 2019 r.

Słupki zamiast drzew?
Ważne: W rozmowie poruszona została też kwestia pomysłu ZDMiKP postawienia wzdłuż ulicy słupków blokujących możliwość wjazdu na rzeczony chodnik („plotki” na ten temat krążyły od dawna w związku z częstym łamaniem zakazu parkowania na tym chodniku). Kategorycznie się sprzeciwiliśmy budowie „słupkowego płotu” i zażądaliśmy informacji i konsultacji z nami, gdyby ta wersja była jednak planowana przez ZDMiKP. Uzyskaliśmy takie zapewnienie, tu cytat z korespondencji: „Całość działań zgodnie z regulaminem będzie wymagała akceptacji Autorów pomysłu, więc nic nie odbędzie się bez Państwa”. Społeczny projekt zgłoszony w BBO (oprócz funkcji ekologicznych i estetycznych) miał właśnie pełnić tę funkcję praktycznego ograniczenia tego procederu za pomocą zieleni przyulicznej. Przez 3 kolejne miesiące (głównie „wakacyjne”) nic się nie działo w sprawie projektu, planowaliśmy więc pod koniec września dokończyć ustalenia w sprawie zieleni na ulicy Cieszkowskiego.

Dzień 20 września 2023r.
Zupełnie niespodziewanie na ulicy pojawili się robotnicy. Kują młotami pneumatycznymi bruk i drążą otwory pod solidne metalowe słupki. Mieszkańcy są zdumieni i oburzeni perspektywą odgrodzenia od jezdni ok. 70 słupkami.

Stowarzyszenie SMAC zaprasza dziś (21 września 2023 r.) mieszkańców na spotkanie konsultacyjne o godz.11 i godz.17 na ul. Cieszkowskiego 20. O sprawie będziemy dalej informować.

Aktualizacja 22.09.2023

W dniu 21 września 2023 r. podjęto decyzję o rezygnacji z zamontowania słupków na ul. Cieszkowskiego. Będzie realizowany projekt wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Inicjator i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców ulicy Augusta Cieszkowskiego. Założyciel i członek stowarzyszenia MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w Bydgoszczy.