Aktualności

Uwagi do mpzp Śródmieście – Świętojańska

Przedstawiamy nasze uwagi dotyczące mpzp Śródmieście – Świętojańska. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu podjęła Rada Miasta w Bydgoszczy w czerwcu br.

Sprzeciwiamy się wytyczeniu ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Mazowieckiej i łączącej ulicę Pomorską z ul. Gdańską. Sprzeciwiamy się wyburzeniu kamienicy przy ul. Gdańskiej 73, co jest równoznaczne ze zniszczeniem ciągłości szpaleru drzew i wycięciem dobrze zaaklimatyzowanych w tym miejscu jarzębów szwedzkich oraz wiążę się z wycinką dojrzałych drzew rosnących przy budynku Szkoły Muzycznej.

Zwracamy uwagę, że zarówno kamienice od strony ul. Pomorskiej, ani kamienice od strony ul. Gdańskiej nie były projektowane jako kamienice narożne. Gdańska jako jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w mieście nie zasługuje na takie oszpecenie.

Teren wewnątrz kwartału to w większości tereny zieleni nieurządzonej, które zapewniają retencję, przeciwdziałają powstaniu wyspy ciepła, wpływają korzystnie na mieszkańców tego kwartału, którzy mogą cieszyć się zielenią i ciszą wewnątrz. 

Tak wygląda zieleń wewnątrz kwartału, na którą mają widok mieszkańcy ul. Świętojańskiej.

Rozumiemy konieczność wprowadzenia mediów, w tym ogrzewania miejskiego – jest to możliwe poprzez wybudowanie stosownej instalacji od strony ul. Pomorskiej, jednak naszym zdaniem ostatecznie pierzeja od tej strony powinna być domknięta nowym budynkiem, zaprojektowanym w taki sposób by umożliwić komunikację pieszo-rowerową pomiędzy ul. Gdańską a Pomorską.

Jesteśmy przeciwni budowie nowej ulicy, wprowadzeniu do środka kwartału ruchu samochodowego – będzie to oddziaływać negatywnie na otoczenie – zarówno poprzez hałas, jak i spaliny.