Aktualności,  FO2021,  Projekty

Znów monitorujemy drzewa w ramach projektu z Funduszu Obywatelskiego

Po raz drugi Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew otrzymało dofinansowanie z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w konkursie na działania strażnicze. Do 30 listopada 2021 r. będziemy realizować monitoring decyzji o wycinkę wydanych dla drzew rosnących na terenie Bydgoszczy. Będziemy się też przyglądać nasadzeniom.

Planujemy przeprowadzenie monitoringu decyzji o wycinkę wydanych dla terenów Miasta Bydgoszczy w 2020 r. Tak jak w ubiegłym roku będziemy wnioskować o dokumenty do Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozyskane dane zostaną umieszczone na mapie, gdzie mieszkańcy będą mogli zobaczyć, które drzewa zostały wycięte, gdzie planowane są nasadzenia.

Ponadto w tym roku planujemy także otwieranie danych – chcemy zagregować i wyczyścić dane, tak by możliwe było ich udostępnienie na 3 poziomie otwartych danych (plik .xls lub .csv.). Chcemy w ten sposób udostępnić dane dotyczące 2019 i 2020 roku. Chcemy, by dane o drzewach były osiągalne dla jak najszerszego grona użytkowników i mogły być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych.

Na zakończenie projektu powstanie raport – będzie zawierał podsumowanie obywatelskiej kontroli dotyczące decyzji o wycinkę w 2020 r. wraz z porównaniem do 2019 r.  Planujemy też krótki film z podsumowaniem oraz spotkanie online, podczas którego pojawią się najważniejsze informacje o naszym projekcie. 


Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – Lokalne działania strażnicze 2021

Tytuł projektu: Monitoring wycinek i nasadzeń w Bydgoszczy za 2020 r. 

Okres realizacji – 19.05.2021- 30.05.2021

Dofinansowanie: 4900 zł