Aktualności,  Interwencje

Ile warte są drzewa z drogi powiatowej 1046C Laskowice-Krąplewice?

Drzewa to nasz wspólny majątek i bogactwo. Czasem bardzo konkretny. Policzyliśmy jaka jest wartość odtworzeniowa i ile są warte usługi przyrodnicze, które świadczą drzewa rosnące przy drodze powiatowej 1046C Laskowice-Krąplewice. 

Nasze wyliczenia opieramy o ocenę stanu drzew oraz pomiary dokonane przed zdjęciem ochrony pomnikowej z drzew (czyli danych z 2019 r.). Szczegóły – wymiary i opis stanu  znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżewo w załączniku do uchwały znoszącej ochronę pomnika przyrody. Obliczeń dokonaliśmy dla 190 drzew przeznaczonych do wycinki. Część z tych drzew została już wycięta, część czeka na ostateczną decyzję o swoim losie.

Policzyliśmy:
 • wartość odtworzeniową każdego drzewa, czyli ile trzeba by wydać, by móc odtworzyć usuwane drzewo (dokonać tzw.  kompensacji),
 • wartość takich usług jak absorpcja dwutlenku węgla, produkcja tlenu oraz retencja wody – policzyliśmy ile takie usługi są warte rocznie i w ciągu 10 lat.

Jak pisze Aleksander Dorda:

Wycena wartości ekosystemów i gatunków (…) może być jedynym sposobem uzmysłowienia rządom, ekonomistom i koncernom [ale również większości ludzi – AD], że funkcjonujące środowisko ma większą wartość niż zniszczone. W końcu jeśli coś nie ma etykietki z ceną, w dzisiejszym świecie jest uznawane za bezwartościowe. (…) jest to język, który przemawia do ekonomistów, polityków i większości społeczeństwa [Dorda 2017]. 

Metodologia

Wartość odtworzeniową liczyliśmy zgodnie z metodologią opracowaną Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Punkt wyjścia stanowi realny koszt wyprodukowania drzewa w szkółce, jego transportu, posadzenia i 3-letniej pielęgnacji.  Metoda ta uwzględnia wartość biologiczną, lokalizację, funkcję w przestrzeni oraz stan zdrowotny. Metoda ta pozwala określić tzw. wartość odtworzeniową (kompensacyjną lub zamienną) drzew na terenach zurbanizowanych zgodnie z wzorem [Kosiba 2010].

Szacując wartość usług świadczonych przez drzewa korzystaliśmy z analizy korzyści na zasadach zaproponowanych przez Arnolda Bernaciaka i Monikę Wojcieszak. Policzyli oni ile drzewo o określonym obwodzie produkuje tlenu, pochłania dwutlenku węgla oraz zatrzymuje i odparowuje wody w ciągu roku. Każdą z tych czynności wycenili na podstawie cen rynkowych (dane z 2013 r.). Metoda ta została wykorzystana do policzenia wartości drzew na terenie Gniezna [Bernaciak, Wojcieszak 2014]

Ile warte są drzewa?
 • wartość 190 drzew do wycinki to 9 116 187,60 zł
 • wycinane przy tej drodze drzewo miało średnio wartość 47 979 zł
 • średni obwód drzewa do wycinki to 271,57 cm 

Dla porównania 231 drzew rosnących na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy zostało wycenionych na ponad 1 mln zł, a dochód gminy Jeżewo, na terenie której rosną drzewa wyniósł w 2020 roku 52 mln złotych.

 • przez ostatnie 10 lat 190 drzew wyświadczyło mieszkańcom usługi o wartości 3 114 683,39 zł – drzewa wyprodukowały ponad 21,5 tysięcy litrów tlenu, pochłonęły 87 ton dwutlenku węgla i zretencjowały 1105 m3 wody.
 • wartość usług świadczonych przez jedno drzewo to średnio 1639 zł rocznie

Tabela z wyliczeniami [LINK]

Literatura
 1. Dorda A., 2017. Ile warte są drzewa – przed i po wycince? Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2, 3-22
 2. Bernaciak A., Wojcieszak M. 2014. Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych metodami kosztu odtworzenia i analizy korzyści (przykład miasta Gniezna), Economics and Environment nr 4 (51), s.187-197
 3. Kosiba A. 2010. Analiza porównawcza wyceny drzew według obowiązującej ustawy i metody IGPiM/SGGW. Człowiek i Środowisko 39 (2): 29–47.
 4. Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ze 190 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim – Drzycim – Laskowice w miejscowości Krąplewice i Laskowice
 5. Raport o stanie gminy Jeżewo za 2020 r.