Interwencje

 • Aktualności,  Interwencje

  Wycinka przy drodze powiatowej 1046C Laskowice – Krąplewice

  Wycinka przy drodze powiatowej 1046C na odcinku Laskowice - Krąplewice w powiecie świeckim wywołała wiele emocji. Publikujemy dokumenty, które udało nam się zebrać w sprawie. Dzięki informacjom otrzymanym dziś z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) wiemy, że dla tego odcinka drogi nie wydano zezwoleń na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych.

 • Aktualności,  Bydgoszcz,  Interwencje

  Co dalej z wycinką przy linii kolejowej 356?

  Postępowanie w sprawie wycinki zostało wydłużone do 6 listopada. Czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu oględzin. W środę przesłaliśmy do urzędu dwie ważne opinie. W środę 21 października 2020 r. przekazaliśmy do urzędu dwa dokumenty, które wnoszą nowe informacje do sprawy: Opinię Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 października 2015 r. dotyczącą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Opinię ornitologiczną dot. terenów zadrzewionych znajdujących się przy linii kolejowej nr 356 w Bydgoszczy z…

 • Interwencje

  Skarby Puszczy Bydgoskiej, których nie widzi RDOŚ

  Jak wskazany przez inwestora przebieg drogi S10 wpłynie na środowisko Puszczy Bydgoskiej – polemizujemy z treścią decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Tekst i zdjęcia dr hab. Katarzyna Marcysiak. W dniu 24 lutego 2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Planowana trasa początkowo przebiega po śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 10, ale w okolicy Wypalenisk odbija na południe.  Proponowanie przeprowadzenia trasy S10 nowym szlakiem jest niezrozumiałe ze względów przyrodniczych. Droga na wielu kilometrach przecina zwarte obszary leśne, doprowadzając do ich niekorzystnej fragmentacji, niszczy ustalone trasy wędrówek zwierząt i miejsca ich bytowania. Przecina tereny…