Aktualności,  Bydgoszcz

Opera Nova – co wyrośnie obok IV kręgu?

Wycinka drzew przy Operze Nova zbiegła się z początkiem naszej działalności w 2020 r. i bardzo nas wtedy poruszyła. Po opóźnionym ogłoszeniu przetargu na budowę IV kręgu przyglądamy się otoczeniu opery i planowanym nasadzeniom.

Pod inwestycję wycięto już 7 drzew rosnących od strony Brdy. Były to 3 topole czarne o obwodach 133 cm, 227 cm, 116 cm oraz 4 lipy drobnolistne o obwodach 153 cm, 149 cm, 186 cm i 216 cm. Zgodnie  z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków drzewa miały rosnąć jak najdłużej i być wycięte dopiero na 3 miesiące przed rozpoczęciem właściwej budowy. W 2019 r. inwestor zawnioskował o ich wcześniejszą wycinkę, by przyspieszyć badania archeologiczne. Drzewa wycięto, jednak prace archeologiczne do tej pory nie rozpoczęły się.

Wizualizacja nabrzeża Brdy przy rozbudowanej Operze. Źródło: http://www.wapa.pl/wszystkie-projekty/rozbudowa-opery-nova-o-tzw-iv-krag/23

Za wycięte drzewa ma zostać nasadzonych co najmniej 17 nowych: lipa holenderska Pallida (8 szt.), kasztanowiec czerwony Briotti (3 szt.), grab Fastigiata (3szt.) wiśnia Amanogawa (3 szt.). Ze wcześniejszej decyzji wynikało, że będzie nasadzonych 6 szt. kasztanowców, podejrzewamy, że zamieniono część na mniejsze drzewa, ze względu na brak niezabetonowanej przestrzeni do nasadzeń. Ponieważ przy dokumentacji związanej z przetargiem nie opublikowano planu zagospodarowania terenu (będziemy jeszcze o niego wnioskować), informacje o rozmieszczeniu drzew czerpiemy z dostępnych w internecie wizualizacji.

Martwimy się o platana klonolistnego – pomnik przyrody, który rośnie przy ul. Karmelickiej. Wiemy, że wykopy związane z parkingiem mają być prowadzone 15 m od korzeni drzewa, ale obawiamy się tego jak drzewo będzie traktowane na placu budowy. Dokumenty i umowy zawsze szczegółowo odnoszą się do przepisów, jednak jak wiemy z doświadczenia, z praktyką bywa różnie. Na pewno będziemy pisać w tej sprawie do inwestora jak i wykonawcy (gdy zostanie wyłoniony), żeby uczulić ich na problem i zadbać o największy komfort drzewa w czasie budowy.

Pomnik przyrody – platan klonolistny rosnący przy ul. Karmelickiej

Nasze największe obawy budzi przebudowa ulicy Karmelickiej pod którą znajdują się korzenie drzewa – ta część inwestycji będzie kluczowa dla jego dobrostanu. W ramach przebudowy ma zostać wykonana nowa kanalizacja burzowa – tutaj wiele będzie zależeć od sprawności i świadomości wykonawcy. W ekspertyzie dendrologicznej dotyczącej platana wskazono, że obecny ruch samochodowy jest dość intensywny i jest jednym z czynników wpływających na stan drzewa. Wobec planowanej zmiany użytkowania działki – budowy jeszcze większego parkingu wrażliwość otoczenia wzrośnie – platanowi nie będzie łatwiej funkcjonować w tym miejscu.

Zgodnie z informacją przekazanym radnym podczas Komisji Gospodarki Przestrzennej w dniu 26 maja br. nad parkingiem zostanie zaprojektowana: ogólnodostępna przestrzeń miejska w formie placu. Plac posiada wzmocniony strop w celu umożliwienia organizowania na nim różnorodnych imprez, w tym wznoszenia estrady. Plac będzie w części zazieleniony. Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew celem zrekompensowania drzew wyciętych. Zlikwidowana będzie skarpa, na której aktualnie usytuowany jest ciąg pieszo-jezdny z Mostu Kiepury w kierunku Mostu Sulimy Kamińskiego, a w jej miejsce wybudowana będzie estakada dla odtworzenia tego ciągu komunikacyjnego.

Niestety na wizualizacjach w otoczeniu opery dominuje beton. Brakuje rozwiązań, którymi lubimy się chwalić na papierze, zawartych np. w Katalogu zielono-niebieskim opracowanym przez MWiK. Może najwyższy czas przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej zacząć myśleć na poważnie o zielono-niebieskich dachach i ścianach? W dzisiejszych czasach nie jest to ekstrawagancja.

Źródła:

Decyzje wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zgoda Wydziału Gospodarki Komunalnej

Ekspertyza dendrologiczna dotycząca platana klonolistnego – pomnika przyrody

Link do strony biura projektowego z wizualizacjami

Załącznik do protokołu 47 z dnia 26 maja 2022 r.