• Aktualności,  Bydgoszcz

    Ponad milion złotych! Tyle pieniędzy rośnie na Wyspie Młyńskiej!

    Wartość drzew na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy (fot. Piotr Ulanowski) Istnieje kilka metod szacowania wartości drzew (Dorda 2017; Giergiczny, Kronenberg 2012; Szczepanowska 2015). Jedną z nich jest metoda obliczania tzw. wartości odtworzeniowej drzew, czyli nakładów, jakie trzeba ponieść, by uzyskać drzewo w konkretnym wieku i stanie. Metoda ta została opracowana w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, przez zespół pod kierunkiem prof. H. Szczepanowskiej, specjalnie dla wyceny drzew miejskich. Wartość drzewa oblicza się wg wzoru: Wartość drzewa = SP (zł) × P × K × L SP – to stawka podstawowa (wartość podstawowa) czyli koszt „wyprodukowania” drzewa możliwego do nabycia jako materiału szkółkarskiego (Kosiba 2010; Szczepanowska i in. 2010).…