Aktualności,  Bydgoszcz

Bydgoskie P+R – nie wszędzie zaparkujemy w cieniu drzew

Ponad 1200 drzew zostanie wyciętych na potrzeby powstających parkingów w Lesie Gdańskim, Przylesiu i przy Węźle Zachodnim. Zgodnie z dokumentami 5 drzew wskazano do przesadzenia – cieszymy się, że pojawiła się taka opcja. Przy każdym P+R zaprojektowano zbiorniki retencyjne.

Las Gdański

Na razie o tej inwestycji w mediach najciszej. Nowy parking będzie zlokalizowany w miejscu dawnego peronu kolejki wąskotorowej Las Gdański. By umożliwić dojazd do parkingu od ul. Rekreacyjnej zostaną wycięte 84 drzewa, które ze względu na to, że są częścią lasu nie wymagają wydania decyzji o wycince. Będą to głównie sosny zwyczajne i brzozy brodawkowate – nie podano jednak szczegółowych wyliczeń. Wycinka odbędzie się w ramach gospodarki leśnej. Jak wskazują autorzy opracowania:

Wielkość powierzchni Inwestycji nie umożliwia wprowadzenie dużej liczby nasadzeń. Zaprojektowano jedynie nasadzenie dwóch drzew – brzozy białej oraz nasadzenia roślinności niskiej, które nawiązują do nasadzeń z realizacji zadania „Budowa buspasów na ul. Gdańskiej w Myślęcinku”.

Źródło: Opis techniczny – Las Gdański s. 6

O ile nasadzenia zostaną uwzględnione w statystykach, o tyle wycięte drzewa nie będą liczone, ponieważ rosną na gruntach leśnych – a takowe nie wliczają się do zestawień dla GUS, a tym samym do informacji, które znajdziemy np. w Raporcie o stanie miasta. Gdyby się jednak pokusić o policzenie współczynnika nasadzeń wyglądałby on tak:

Drzewa wycinaneDrzewa nasadzaneWspółczynnik nasadzeń
8420,02
Źródło: Opis techniczny – Las Gdański

Węzeł Zachodni

W sąsiedztwie ulicy Nad Torem zaplanowano wycinkę 32 drzew. Tylko połowa z nich jest na tyle duża by wymagać wydania decyzji administracyjnej. Największe drzewo do wycięcia to lipa drobnolistna o obwodzie 160 cm. Ponadto wycięte zostanie 7 świerków (w tym jeden obumarły), 5 robinii akacjowych, 2 oliwniki wąskolistne (nie liczymy oliwników w formie krzewów) oraz 7 wiśni gruczołowatych, z czego 2 są w złym stanie i obumierają.

W dokumentacji zaznaczono, że stan pozostałych 5 wiśni pozwala je przesadzić. Czy tak się stanie – będziemy dopytywać. Cieszymy się jednak, że brana jest pod uwagę taka możliwość.

Przy P+R Węzeł Zachodni zaplanowano nasadzenie 51 drzew. Będą to świerki pospolite, olsze szare, robinie akacjowe i świerk kłujący.

Zestawienie dla Węzła Zachodniego wygląda następująco:

Drzewa wycinaneDrzewa nasadzaneWspółczynnik nasadzeń
32511,59
Źródło: Opis techniczny – Węzeł Zachodni

Pętla Przylesie

W przypadku Przylesia przed inwestycją zinwentaryzowano 809 drzew. Pod piłę zgodnie z dokumentacją trafi 717.

Ważna uwaga – ok. 6200 m2 powierzchni przyszłej inwestycji zajmują grunty leśne. Drzewa rosnące na tym terenie zostaną usunięte w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Nie podano ich dokładnej liczby. W Lesie Gdańskim na terenie ok.1300m2 doliczono się 84 drzew. Jeżeli przyjmiemy, że podobna liczba drzew może rosnąć na gruntach leśnych w tej okolicy, to na powierzchni 6200m2 powinniśmy zlokalizować około 400 drzew. Razem daje to około 1100 drzew do wycięcia. 

Znaczna część drzew przeznaczonych do wycinki to sosny zwyczajne. Ponadto wyciętych zostanie 29 robinii akacjowych, 2 brzozy brodawkowate, 2 wiązy polne, 1 wierzba krucha i 1 wiśnia wonna. 

Z uwagi na przebieg linii energetycznych, na części terenu nie można posadzić drzew. Pod przewodami zaplanowano róże pomarszczoną (Rosa rugosa „Moje Hammarberg”), a na zbiornikach retencyjno-rozsączających łąkę kwietną. Zaplanowano nasadzenie 318 drzew, w tym: 96 brzóz białych chińskich odmiany „Fascination” i 108 glediczji trójcierniowej odmiany ”Elegantissima” – to małe, ozdobne drzewka, które nie osiągną rozmiarów sosny czy robinii. Dodatkowo zostaną posadzone sosny czarne – 83 sztuki oraz brzozy Ermana odmiana “Holland” – 31 sztuk. 

Należy pamiętać, że miasto w swoich statystykach wycinek i nasadzeń uwzględni jedynie drzewa, które będą wymagać decyzji, czyli takie, które będą mieć co najmniej 50 cm na wysokości 5 cm, a w przypadku robinii co najmniej 65 cm oraz nie będą rosnąć na gruntach leśnych. Szczegóły określa art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

Tak będzie się prezentowała oficjalna statystyka:

Drzewa wycinaneDrzewa nasadzaneWspółczynnik nasadzeń
1673181,90
Źródło: Opis techniczny – Pętla Przylesie oraz Dodatkowe nasadzenia – Pętla Przylesie – rysunek

Tak jeżeli uwzględnimy drzewa rosnące na gruntach leśnych:

Drzewa wycinaneDrzewa nasadzaneWspółczynnik nasadzeń
367 (mniej gęsty las – 200 drzew)
567 (las o podobnej gęstości do Lasu Gdańskiego)
318
318
0,94
0,56
Źródło: Opis techniczny – Pętla Przylesie oraz Dodatkowe nasadzenia – Pętla Przylesie – rysunek

Tak, jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na obwód drzew i przyjmiemy podobną gęstość lasu do Lasu Gdańskiego:

Drzewa wycinaneDrzewa nasadzaneWspółczynnik nasadzeń
11173180,28
Źródło: Opis techniczny – Pętla Przylesie oraz Dodatkowe nasadzenia – Pętla Przylesie – rysunek

Nim ktoś zakrzyknie, że nie można liczyć w ten sposób, proszę o chwilę zastanowienia. Dlaczego w statystykach nie uwzględniamy wyciętych drzew, które nie wymagają zezwolenia (czyli mają mniej niż 50 cm obwodu na wysokości 5 cm), a w tym samym czasie do statystyk z nasadzeniami wliczamy drzewa o obwodzie w przedziale 10-18 cm?

Jak widać system jest mocno niedoskonały, ale to nie tylko Bydgoszcz, to problem ogólnopolski. Drzewo po nasadzeniu i przetrwaniu 3-lat staje się w świetle prawa niewidoczne. Pojawia się dopiero, gdy urośnie i zgrubnie do odpowiednich wymiarów na wysokości 5 cm.

Podsumowując

Na potrzeby trzech Park&Ride wytniemy ok.1233 drzew. Najmniejsze będą miały po kilka cm obwodu, największe po 150-160 cm. Posadzimy 318 drzew o obwodach od 14 do 18 cm. Być może 5 uda się przesadzić – to jedyna rzecz, która nas cieszy.

Zestawienie dla opisanych powyżej P+R prezentuje się smutno:

Drzewa wycinaneDrzewa nasadzaneWspółczynnik nasadzeń
ok. 1233, w tym: 
– ok. 485 drzew na terenach leśnych 
-183 drzewa wymagające zezwolenia
371
(w takim rozmiarze lub mniejszym niż drzewa do wycinki niewymagające zezwolenia)
0,30
Źródło: Opisy techniczne inwestycji

W czasie kiedy przy inwestycjach z BBO dyskutujemy nad tym, by chronić zieleń i drzewa i nie budować ich kosztem kolejnych parkingów, w momencie w którym przez ostatni rok większość mieszkańców korzystała głównie z zieleni w mieście, w tym z tej położonej najbliżej domu, zamieniamy kolejne tereny zielone na wylane betonem parkingi. Niestety nasze tereny zielone to po prostu działki pod zabudowę. Tylko najczęściej o tym nie wiemy. Może to dobry moment by jednak przejrzeć uchwalone 5 i 10 lat temu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zastanowić się czy jest czas by coś zmienić? 

Źródła

  1. Opis techniczny – Las Gdański
  2. Opis techniczny – Węzeł Zachodni
  3. Opis techniczny – Pętla Przylesie
  4. Dodatkowe nasadzenia – Pętla Przylesie – rysunek
  5. Plan zagospodarowania Las Gdański
  6. Plan zagospodarowania Węzeł Zachodni
  7. Plan zagospodarowania Pętla Przylesie
  8. Tabela z danymi (opracowanie własne)