Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje Bydgoskich Standardów Zieleni

Wczoraj opublikowano informację o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Bydgoskich Standardów Zieleni. Konsultacje potrwają do 10 grudnia. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Bydgoskie Standardy Zieleni składają się z kilku części. Znajdziemy tam wytyczne dotyczące sadzenia, pielęgnacji i utrzymania zarówno drzew, jak i innych roślin. Jest długo postulowana przez nasze stowarzyszenie część dotycząca ochrony drzew w trakcie prowadzenia inwestycji.

Ważne linki

Link do dokumentu Bydgoskich Standardów Zieleni
Link do mapy – tereny zieleni w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Link do mapy – tereny zieleni w planach miejscowych
Link do mapy – zieleń objęta ochroną na podstawie aktów prawa miejscowego (m.in. pomniki przyrody)
Link do mapy – tereny zieleni utrzymywane przez Urząd Miasta Bydgoszczy

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, które potrwają do 10 grudnia 2023 r.

Link do ankiety
Informacje o konsultacjach – strona Urzędu Miasta Bydgoszczy