Aktualności,  Inne

Dajmy drzewom prawo!

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, 10 grudnia aktywiści w całym kraju wyjdą w teren by oznakować czarnymi szarfami z napisem „SOS Dajmy Drzewom Prawo” zagrożone wycinką lub zniszczone drzewa.  Ogólnopolski symboliczny protest zwraca uwagę na kluczową rolę jaką pełnią drzewa dla ludzi oraz na potrzebę wprowadzenia niezbędnych zmian prawnych dla ich ochrony. 

Jesienią tego roku Rada Praw Człowieka ONZ, przy braku głosów przeciwnych, ogłosiła dostęp do środowiska fundamentalnym prawem człowieka. Mamy prawo do informacji o stanie środowiska i poczynaniach władz w tym zakresie. Mamy prawo do drzew, a drzewa mają prawo do ochrony.

Drzewa służą nam nieustannie: chłodzą w czasie skwaru, powstrzymują susze, powodzie i zawieruchy, żywią i zwiększają plony, czyszczą powietrze, są domem wielu gatunków… radują oraz koją nasze zmysły. Drzewa stanowią kluczowy element zielonej infrastruktury, który zaspokaja liczne potrzeby społeczne, pomaga w adaptacji do zmian klimatu i ma konkretną mierzalną wartość ekonomiczną. 

Niestety drzewa są niszczone i zbyt pochopnie usuwane. Wycinki nie są adekwatnie kompensowane (w dużej mierze są to działania nieefektywne i źle zaplanowane). Udział społeczny jest bardzo ograniczony, a sytuacje konfliktowe i walki o drzewa są powszechne oraz coraz częstsze. 

Bez zmian prawnych, zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym, drzewa same sobie nie poradzą. Pilnie potrzebujemy skutecznej ochrony drzew od korzeni po koronę. Korzenie – niezbędne do życia drzewa wymagają strefy ochrony. W przypadku koron drzew konieczna jest rewizja dopuszczalnych cięć i sposobu oceny jej zniszczenia. Opłaty za wycinkę muszą uwzględnić wartość usług ekosystemowych jakie pełnią drzewa oraz koszty odtworzenia. Potrzebny jest również sprawnie działający system nasadzeń kompensacyjnych (bo dojrzałych drzew nie można tak po prostu zastąpić) zapewniający ich jakość i trwałość. Wreszcie – niezbędnym elementem ochrony jest zapewnienie udziału społecznego w procesie zarządzania drzewami i podejmowaniu decyzji o wycinkach.