Aktualności,  Bydgoszcz,  Konsultacje

Konsultacje utwardzania ulic gruntowych

Przedstawiamy ogólne uwagi dotyczące zachowania zieleni i nowych nasadzeń podczas przebudowy ulic gruntowych. Przebudowa nie powinna oznaczać rezygnacji z zieleni.

Poniższe stanowisko dotyczy wszystkich dziewięciu ulic gruntowych: ul. Gen. Bortnowskiego (Fordon), ul. Gościeradzka (Piaski), ul. Gradowa (Czyżkówko), ul. Odrzańska (Brdyujście), ul. Platynowa (Osowa Góra), ul. Podhalańska (Szwederowo), ul. Rajdowa (Smukała-Opławiec-Janowo), ul. Wejherowska (Miedzyń-Prądy), ul. Wycieczkowa (Smukała-Opławiec-Janowo).

  1. Wszelkie prace projektowe dotyczące modernizacji ulic powinny priorytetowo traktować konieczność zachowania maksymalnej ilości istniejących drzew i krzewów. Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawia przed nami świat w dobie kryzysu klimatycznego, każda wycinka drzewa powinna być traktowana jako przejaw złej woli. 
  2. Przypominamy o konieczności ustanowienia standardu ochrony drzew i stosowania go podczas realizacji prac w ramach inwestycji. 
  3. W przypadkach wyjątkowych, realizowanie nasadzeń zastępczych przy ustaleniu wymiernego współczynnika kompensacyjnego (co najmniej 10 nowych drzew za 1 wycięte). Pragniemy jednak przypomnieć, że nasadzenie zastępcze nie jest w stanie zniwelować kosztu środowiskowego jakim jest utrata dużego drzewa. To właśnie duże drzewa są potrzebne w mieście, a nie ich małe sadzonki.
  4. Modernizacja ulic powinna zakładać wzbogacenie walorów przyrodniczych każdej z nich poprzez zaplanowanie i realizację nasadzeń nowych, dodatkowych drzew i krzewów.  Zadrzewienie i zakrzewienie ulic osiedlowych wpływa korzystnie na jakość życia, m.in. poprzez: obniżenie temperatury otoczenia w upalne dni, naturalnę retencję wody, obniżenie poziomu hałasu, zmniejszenie poziomu stresu, wzrost bioróżnorodności, wzrost walorów estetycznych przestrzeni publicznej. 

Link do konsultacji: www.bydgoszcz.pl/ulice