Aktualności,  Interwencje

Wycinka przy drodze powiatowej 1046C Laskowice – Krąplewice

Wycinka przy drodze powiatowej 1046C na odcinku Laskowice – Krąplewice w powiecie świeckim wywołała wiele emocji. Publikujemy dokumenty, które udało nam się zebrać w sprawie. Dzięki informacjom otrzymanym dziś z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) wiemy, że dla tego odcinka drogi nie wydano zezwoleń na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych.

W środę 24 marca 2021 otrzymaliśmy prośbę o podjęcie interwencji w sprawie trwającej wycinki w alei dębowej – pomniku przyrody na drodze pomiędzy Laskowicami a Krąplewicami na terenie gminy Jeżewo. Osoba, która zgłosiła nam problem podesłała nam również artykuł z Czasu Świecia, gdzie opisano trwającą wycinkę. W piątek 26 marca złożyliśmy do Gminy Jeżewo wniosek o dostęp do informacji publicznej, w którym poprosiliśmy o udostępnienie dokumentów związanych z remontem drogi [LINK]. Wójt Gminy Jeżewo poinformował nas 6 kwietnia:

W odpowiedzi na Państwa Wniosek, pragnę poinformować, że w dniu 26.02.2019r. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy w Jeżewie o zniesienie ochrony dla 190 drzew w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice etap 3” wraz z kartą informacji przedsięwzięcia i uzupełnionym o decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Lniano – dotyczącej inwestycji, która m. in. w kwestii wycinki drzew uzgodniona została przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, czy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy PGW „Wody Polskie”.  Decyzją Rady Gminy w Jeżewie, w dniu 5 czerwca zdjęto ochronę dla wskazanych we wniosku drzew, powołując się na kolizję z realizacją inwestycji celu publicznego dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, co potwierdziła wizja lokalna, z której zostawienie stanowi załącznik do ww uchwały. Wszystkie informacje dostępne są jako załączniki do uchwały pod adresem internetowym:

http://bip.ug-jezewo.lo.pl/?app=uchwaly&nid=6507&y=2019

Odnosząc się do pozostałych informacji będących przedmiotem zapytania informuję:

1.       Realizacja Inwestycji opierała się o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – wydano dla niej Decyzję Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej, wydanej przez Starostę Świeckiego, w której zakresie była min. wycinka wskazanych drzew, podziały nieruchomości, czy przeniesienia praw własności na inwestora z pozwoleniem na budowę.

2.      Wszelkie uzgodnienia, opinie, korespondencje włącznie z protokołami oględzin oraz decyzjami administracyjnymi dotyczące wycinki drzew znajdują się w aktach sprawy Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz są w dyspozycji inwestora –  Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.

W niedzielę 28 marca w oględzinach wzięli udział Marzena Błaszczyk i Michał Przybysz. Na miejscu zauważyli:

  • brak zniszczenia nawierzchni drogi, choć korzenie drzew miały rozsadzać jezdnię;
  • gniazda i dziuple na drzewach, na których miało ich nie być
  • niektóre drzewa przeznaczone do wycinki nie sąsiadują z żadną bramą/drogą pomimo opisanego problemu z wyjazdem z działki;
  • w pojedynczych przypadkach jako przyczynę wycinki wskazano, że gałęzie drzewa rosną nad sąsiednią działką lub przy parkingu.

W poniedziałek 29 marca próbowaliśmy telefonicznie ustalić czy w związku z prowadzoną inwestycją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zezwoliła na zniszczenie siedlisk i gatunków chronionych. Poprosiliśmy również o uzgodnienie do projektu uchwały znoszącej ochronę pomnikową przez Radę Gminy Jeżewo [LINK]. W międzyczasie na miejscu oględziny prowadził Michał Książek i Michał Przybysz z naszego stowarzyszenia. Michał Książek w jednym ze ściętych drzew znalazł kokolit i odchody pachnicy dębowej. Po konsultacji z prof. Andrzejem Oleksą z UKW ostatecznie potwierdzono, że w drzewie znajdowało się siedlisko pachnicy. W nocy Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska poinformował o sprawie RDOŚ w Bydgoszczy, a RDOŚ skierował pismo do policji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Świeciu. 

We wtorek 30 marca wysłaliśmy pismo do Powiatu Świeckiego i Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z informacją o znalezieniu siedliska gatunku objętego ochroną ścisłą i konieczności wstrzymania prac związanych z wycinką [LINK].

We wtorek obecni na miejscu Michał Książek i Michał Przybysz oraz przedstawiciel wykonawcy i powiatu podpisali protokół dotyczący poczynionych na miejscu ustaleń.

Równocześnie do RDOŚ w Bydgoszczy skierowaliśmy zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych [LINK]. W odpowiedzi RDOŚ 2 kwietnia poinformował nas o wszczęciu postępowania w tej sprawie [LINK]. Zapytaliśmy również o zezwolenia na zniszczenie gatunków chronionych na interesującym nas odcinku drogi [LINK]. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo [LINK] oraz dwa wydane zezwolenia [LINK] i [LINK]. Żadne z nich nie dotyczy niszczenia gatunków objętych ochroną na tym odcinku drogi.

Czekamy jeszcze na dokumenty z Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, o które zawnioskowaliśmy 1 kwietnia.

O dalszych ustaleniach będziemy na bieżąco informować.