Konsultacje

 • Aktualności,  Bydgoszcz,  Konsultacje

  Konsultacje „ProjektujeMY nowe torowiska” – przykładowy tekst

  Tylko do końca lutego 2021r. trwają konsultacje związane z planowanymi nowymi torowiskami w Bydgoszczy. Zachęcamy do tego, aby zapoznać się z problematyką i dokumentacją. Dla tych, którzy zgadzają się z naszym stowarzyszeniem przygotowaliśmy ściągawkę – gotowy tekst do wpisania podczas konsultacji. Formularz oraz wszelkie informacje znaleźć można na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje. Zachęcamy do tego, aby zaznaczyć wszystkie okienka i wpisać w nie, co następuje: Wpisz uwagi na temat trasy tramwajowej wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej (I etap od ronda Kujawskiego do Bielickiej, II etap od Bielickiej do ronda Grunwaldzkiego) W związku z rzeczoną inwestycją wnoszę o ustanowienie ambitnego współczynnika nasadzeń zastępczych (10 nowych drzew w zamian…

 • Konsultacje

  Nasze stanowisko w związku z rozbudową trasy W-Z

  Do dziś (14 czerwca) trwają konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy trasy W-Z. Zachęcamy do przeczytania naszego stanowiska w tej sprawie opartego o opinie ekspertów. Stanowisko Stowarzyszenia MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew – trasa W-Z W naszej opinii, planowana inwestycja w proponowanym wariancie stanowi olbrzymią ingerencję w środowisko naszego miasta, która będzie miała negatywne skutki na jakość życia mieszkańców, zwłaszcza osób, które na co dzień będą z nią sąsiadować.  1. Brak uwzględnienia w raporcie twierdzenia Lewisa-Mogridge’a W raporcie i załączonych prognozach nie uwzględniono takiego czynnika jak Twierdzenie Lewisa-Mogridge’a (The Lewis–Mogridge position, niekiedy też: prawo Lewisa-Mogridge’a) i istnienie tzw.ruchu wzbudzonego. Twierdzenie opisuje zależność pomiędzy budową dróg a natężeniem ruchu drogowego. Zakładana przed…

 • Aktualności,  Konsultacje

  Trasa W-Z i drzewa

  Powoli wczytujemy się w Raport o oddziaływaniu na środowisko dla trasy W-Z. Oczywiście najbardziej interesują nas drzewa. Raport prezentuje dane dotyczące czterech wariantów przebiegu trasy W-Z. Jako preferowany przez inwestora (ZDMiKP) wskazano wariant 4, który jest kompromisem pomiędzy wcześniej projektowanym wariantem trasy i wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych. Ile drzew wytną? Na potrzeby wariantu 4 zaplanowano wycięcie 1493 drzew – w trakcie inwentaryzacji policzono, że wyciętych zostanie 2218 pni, ponieważ część drzew to drzewa wielopniowe. To jednak tylko część drzew rosnących na terenie przyszłej inwestycji. Do wycinki zostały przeznaczone także tzw. grupy drzew i krzewów oraz powierzchnie leśne. Dla tych kategorii nie podano dokładnej liczby wycinanych drzew, tylko oszacowano zajmowaną przez nie…

 • Aktualności,  Konsultacje

  Dlaczego nie rozmawiamy o trasie W-Z?

  Do 14 czerwca będą trwały konsultacje społeczne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trasy W-Z w Bydgoszczy. Dlaczego jednak nikt nie zachęca do przesyłania uwag, a na przystankach nie wyświetla się informacja o konsultacjach? To specyfika Ustawy z 3 października 2010 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tu konsultacje nazywają się udziałem społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Zgodnie z obowiązującym prawem, o konsultacjach dla jednej z największych inwestycji w mieście, organizująca je Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) zawiadamia poprzez obwieszczenie w BIP RDOŚ i wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bydgoszczy i ZDMiKP. Prawo jednak nie zabrania nagłośnienia…

 • Aktualności,  Konsultacje

  Konsultacje dotyczące utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy

  Przedstawiamy nasze uwagi i propozycje w konsultacjach społecznych dotyczących powstania Parku Kulturowego. Rozszerzenie projektowanego obszaru parku kulturowego o Plac Teatralny i uporządkowanie zieleni na skwerze przy Placu Teatralnym. Dokonanie nasadzeń od strony Brdy (historycznie na skwerze obok teatru rosło 45 gatunków drzew). Odtworzenie nasadzeń na początkowym odcinku ul. Gdańskiej (od Klarysek do Dworcowej) z uwzględnieniem odpowiednich warunków dla drzew (gleba, zabezpieczenia przed nielegalnie parkującymi samochodami, dobranie gatunków) Odtworzenie historycznych nasadzeń przy ul. Jagiellońskiej (od Gdańskiej do Ronda Jagiellonów) wraz ze zmniejszeniem ruchu oraz uwzględnieniem odpowiednich warunków dla drzew w tym miejscu (miejsca z odpowiednią ekspozycją na światło, gleba, przestrzeń dla korzeni, dobranie gatunków) nasadzenie drzew przy bulwarach Brdy nasadzenie drzew…