Aktualności,  Bydgoszcz

Przebudowa Ronda Jagiellonów – konsultacje

Trwają konsultacje koncepcji przebudowy Ronda Jagiellonów. Urząd Miasta zaprezentował tylko jeden wariant, w którym nie uwzględniono naziemnych przejść dla pieszych. Przebudowa w tym kształcie będzie się wiązać także z wycinkami drzew i usuwaniem krzewów.

Do 9 maja można zgłaszać opinie, my tymczasem przyglądamy się drzewom i zieleni w przedstawionej koncepcji. 

Podczas wczorajszej konferencji Marek Stanek z ZDMiKP, komentując projektowany układ drogowy ronda powiedział: Przestrzeń odzyskaną mamy zamiar przeznaczyć dla rowerzystów na kierunku wschód-zachód, będą wprowadzone tutaj pasy rowerowe, oraz na zdecydowaną większą ilość zieleni, troszeczkę rozkuć okolicę tego ronda,wprowadzić więcej elementów zielonych.  

Tyle z zapowiedzi, przyjrzyjmy się dokumentom dostępnym w konsultacjach.

Plan Zagospodarowania Terenu

Z tym dokumentem możemy zapoznać się w prezentacji.

Do wycięcia zostały przeznaczone co najmniej trzy drzewa – dwie robinie rosnące po stronie południowo-zachodniej – rośnie tam obecnie 8 drzew i jedna po stronie południowo-wschodniej – rosną tam 3 drzewa. Na planie zagospodarowania terenu brakuje jednego z tych trzech drzew – widać jedną kropkę czerwoną (usuwane drzewo) i jedną zieloną (drzewo pozostawiane). Co z trzecim? Na razie nie wiadomo. Na planie nie widać też nowych nasadzeń lub tzw. nasadzeń kompensacyjnych.

W tym samym dokumencie cienką czerwoną linią zaznaczono teren, gdzie zaplanowano uporządkowanie i częściowe usunięcie rozmaitych gatunków krzewów bujnie porastających teren przylegający do przejść podziemnych. 

Wizualizacje

Nie wiemy na ile starannie odwzorowują przyszłe Rondo Jagiellonów wizualizacje.  Przy południowo-zachodnim narożniku, w miejscu, w którym rośnie teraz 8 drzew, na wizualizacji widoczne jest tylko jedno, choć według Planu Zagospodarowania terenu usunięte mają być tylko dwa.

Patrząc na zakres proponowanych robót (budowy wind, przebudowa przejść podziemnych) widzimy dużo zagrożeń dla rosnących tam drzew. Więcej szczegółów poznamy, gdy zostanie opracowany projekt budowlany. Wtedy tak naprawdę okaże się ile drzew będzie kolidować z inwestycją i ile będzie musiało zostać usuniętych.

Zwiększona ilość zieleni, o której mówił podczas konferencji prasowej Marek Stanek z ZDMiKP to przede wszystkim nowe trawniki, wynikające ze zmiany kształtu ronda i geometrii wlotów oraz i zielone dachy na wiatach przystankowych. To mały plus całej koncepcji i dobre zagranie PR-owe. Niestety nie tylko powierzchnia terenów zieleni jest ważna, ale również ich jakość. Drzewa i krzewy zapewniają więcej usług ekologicznych i większą bioróżnorodność.

Podsumowując:

  • zgodnie z proponowaną koncepcją zostaną wycięte co najmniej 3 drzewa,
  • ile drzew zostanie wyciętych ostatecznie, okaże się na etapie uzgadniania projektu budowlanego,
  • do likwidacji przeznaczono krzewy, które gęsto porastają narożniki wlotów i wylotów z ronda – ile dokładnie będzie usuniętych – nie wiadomo
  • przybędzie trawników
  • zagrożeniem dla drzew na rondzie, które nie zostaną wycięte będą prowadzone prace budowlane – nawet odpowiednie zadbanie o nie podczas inwestycji może okazać się niewystarczające