Aktualności,  Bydgoszcz

Studium – zgłaszamy uwagi

Zostało już tylko kilka dni, aby zgłosić swoje uwagi do powstającego studium zagospodarowania i kierunków rozwoju naszego miasta. Przedstawiamy najważniejsze informacje, a w ciągu kolejnych dni opublikujemy cykl artykułów z naszymi uwagami do dokumentu.

Co to jest studium?

To najważniejszy dokument planistyczny dla miasta lub gminy. Studium uchwalane jest na kilka-kilkanaście lat i stanowi podstawę dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium jest dokumentem w oparciu, o który tworzona jest polityka zagospodarowania przestrzennego w mieście. Zapisy w  studium są wiążące dla władz przy sporządzaniu planów miejscowych

Konsultacje i wyłożenie studium

Do 31 sierpnia trwają konsultacje studium [OGŁOSZENIE]. Każdy i każda może złożyć uwagi. Formularz znajduje się tu [LINK]. Do końca lipca trwało wyłożenie studium, podczas którego można było się spotkać z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pisaliśmy o tym tu [LINK]. 

Ważne! Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.

Uwagi można złożyć:

Zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu pismo składane papierowo powinno być opatrzone podpisem, a wysyłane przez ePUAP podpisem elektronicznym. Mail nie musi zawierać podpisów.

Na co zwracać uwagę?

Studium składa się z części opisowej oraz map [LINK]. Warto też popatrzeć na obecnie obowiązujący dokument [LINK]. Brak informacji o tym jakie zmiany wprowadzono w porównaniu z obecnym dokumentem uważamy za największy mankament całego procesu. 

Jak znaleźć numery działek?

Wzór formularza widoczny w ogłoszeniu obliguje nas do wpisania numeru działek, których nasze uwagi dotyczą. Znajdziemy je na geoportalu. Szczegółowe instrukcje pod tym linkiem.

Nasze uwagi

Od wtorku 24 sierpnia, przez 5 dni, będziemy codziennie publikować kolejne uwagi. To nie tylko nasze przemyślenia – wiele zmian wychwycili mieszkańcy i je nam zasygnalizowali.

Planujemy następujące artykuły:

  1. Smukała, Jachcice, Miedzyń [LINK]
  2. Górzyskowo, Szwederowo, Błonie [LINK]
  3. Glinki, Kapuściska [LINK]
  4. Bartodzieje, Śródmieście, Osiedle Leśne (Myślęcinek) [LINK]
  5. Bydgoszcz Wschód, Fordon, Mariampol [LINK]

To uwagi, które mamy gotowe na ten moment, do 31 sierpnia lista może się wydłużyć.