• Baza wiedzy

    W trakcie burz tracimy stare drzewa

    Po burzy, która przeszła 1 lipca br. straciliśmy w Bydgoszczy ponad 400 drzew. Usunięcie każdego drzewa w przestrzeni zurbanizowanej to strata siedliskowa, środowiskowa oraz estetyczna i emocjonalna. Tym niemniej są to organizmy żywe, po pewnym czasie zamierające, wymagające zastąpienia przez młode. Ważne by owo zastępowanie następowało płynnie, z zachowaniem trwałości elementów terenów zieleni (alej, szpalerów, grup drzew, dominant przestrzennych). Także z zachowaniem masy biologicznie czynnej – tranpirującej i fotosyntetyzującej.