• Aktualności

    Ważny wyrok ETPC w sprawie klimatu

    W dniu 9 kwietnia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Szwajcaria naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, nie podejmując odpowiednich działań przeciwko zmianom klimatycznym. Skarga złożona przez szwajcarskie stowarzyszenie dotyczyła niewystarczającej ochrony praw do życia prywatnego i dostępu do sądu w kontekście globalnego ocieplenia. Trybunał podkreślił, że Szwajcaria nie zaimplementowała odpowiednich przepisów i środków mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz nie osiągnęła wyznaczonych celów redukcyjnych.