• Aktualności,  Bydgoszcz,  Interwencje

    Co dalej z wycinką przy linii kolejowej 356?

    Postępowanie w sprawie wycinki zostało wydłużone do 6 listopada. Czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu oględzin. W środę przesłaliśmy do urzędu dwie ważne opinie. W środę 21 października 2020 r. przekazaliśmy do urzędu dwa dokumenty, które wnoszą nowe informacje do sprawy: Opinię Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 października 2015 r. dotyczącą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Opinię ornitologiczną dot. terenów zadrzewionych znajdujących się przy linii kolejowej nr 356 w Bydgoszczy z…