• Aktualności

    Apel o wprowadzenie moratorium na wycinkę lasów

    Razem z ponad 100 organizacjami i ruchami społecznymi apelujemy do kierownictwa Lasów Państwowych oraz Ministerstwa Środowiska z żądaniem zatrzymania wycinek drzew na terenie najcenniejszych lasów w Polsce – starodrzewów, ostatnich fragmentów lasów naturalnych oraz lasów wodochronnych.