• Baza wiedzy

    Koszenie trawy – wzory pism do spółdzielni i wspólnoty

    Pytacie co można zrobić z koszeniem traw na swoim osiedlu lub w swojej wspólnocie? Przygotowaliśmy wzory pism, które można pobrać i wysłać do swoich zarządców. Mamy również plakat, który można wydrukować i powiesić na tablicy ogłoszeń na swojej klatce schodowej. Niech jak najwięcej osób się dowie, o zaletach związanych z odpowiednim koszeniem trawników. Materiały do pobrania Pismo – wzór – członkowie spółdzielni (docx) Pismo – wzór – mieszkańcy spółdzielni (docx) Pismo – wzór – wspólnoty (docx) Plakat (pdf)