Baza wiedzy

Koszenie trawy – wzory pism do spółdzielni i wspólnoty

Pytacie co można zrobić z koszeniem traw na swoim osiedlu lub w swojej wspólnocie? Przygotowaliśmy wzory pism, które można pobrać i wysłać do swoich zarządców. Mamy również plakat, który można wydrukować i powiesić na tablicy ogłoszeń na swojej klatce schodowej. Niech jak najwięcej osób się dowie, o zaletach związanych z odpowiednim koszeniem trawników.

Materiały do pobrania

Pismo – wzór – członkowie spółdzielni (docx)

Pismo – wzór – mieszkańcy spółdzielni (docx)

Pismo – wzór – wspólnoty (docx)

Plakat (pdf)