Aktualności,  Bydgoszcz,  FO2022,  Projekty

Więcej wycinamy niż sadzimy

W tym roku po raz trzeci analizowaliśmy wycinki i nasadzenia w Bydgoszczy w ramach projektu finansowanego z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Po raz pierwszy odkąd monitorujemy wycinki więcej drzew zostanie wyciętych niż posadzonych. Zapraszamy na podsumowanie.

Metoda

Do organów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o wycinkach składaliśmy wnioski z prośbą o przesłanie dokumentów z kolejnych miesięcy w 2021 r. Następnie informacje zawarte w decyzjach wpisywaliśmy do arkusza kalkulacyjnego, tak by móc policzyć wycinane gatunki drzew, ich obwód, porównać przyczyny oraz lokalizacje wycinek i nasadzeń.

W otrzymanych przez nas dokumentach wydano zgodę na wycięcie 6923 i posadzenie 4126 drzew. Równocześnie wydano decyzje odmowne dla 125 drzew.

Wyniki

Nasze badanie 2021Dane GUS
2021
Nasze badanie 2020Dane GUS
2020
Nasze badanie 2019Dane GUS
2019
Wycięto692368611384217911893303
Nasadzono 412629011703216616553565
Współczynnik nasadzeń0,600,421,230,991,391,08
  • Po raz pierwszy odkąd prowadzimy monitoring widzimy, że zebrane przez nas dane pokazują, że więcej drzew wycięto niż posadzono.
  • Od 3 lat nie nie zmieniła się główna przyczyna wycinek –  to cały czas są inwestycje. Jednak dane z 2021 roku są o kilka rzędów większe, niż te z wcześniejszych lat .
  • Wśród wycinanych gatunków przoduje brzoza brodawkowata i sosna zwyczajna

W 2021 roku wycinki z powodu inwestycji zwiększyły się w Bydgoszczy o 1080%!

  • W analizowanych decyzjach nie wydano zgody na wycinkę 125 drzew. W dokumentach z 2020 roku było takich drzew 71. Największe drzewo to 3-pniowa wierzba biała – obwód 447 cm rosnące przy ul. Toruńskiej, z kolei największym drzewem jednopniowym jest topola szara o obwodzie 310 cm przy ul. Wyzwolenia. Decyzję odmowną dotyczącą wierzby wydał Urząd Marszałkowski, z kolei w przypadku topoli był to Urząd Miasta Bydgoszczy.

Rekomendacje

Biorąc pod uwagę przyczyny wycinek w Bydgoszczy w przeanalizowanych decyzjach, jak i naszą wiedzę zebraną od początku działalności rekomendujemy władzom miasta następujące działania:

  1. Więcej sadzić niż wycinać 

To absolutne minimum, by zadbać o dobrostan mieszkanek i mieszkańców. Dane zawarte w decyzjach dotyczących wycinek pokazują, że tracimy coraz więcej drzew. Warto też podkreślić, że decyzje nie odzwierciedlają liczby drzew, które tracimy z innych powodów – gwałtownych wiatrów czy burz (drzewo ścinane przez służby ratownicze nie wymaga zgody). W 2022 roku na skutek silnych burz straciliśmy ponad 400 drzew. 

  1. Wprowadzenie standardów zieleni w Bydgoszczy – podtrzymujemy naszą zeszłoroczną rekomendację

Każda inwestycja to nie tylko wycinki, to także ciężki sprzęt budowlany w pobliżu drzew, a to najczęściej zasypane lub uszkodzone drzewa. W ciągu całego roku znów podejmowaliśmy tego typu interwencje. Tylko zwiększenie świadomości wśród władz, nadzoru i firm wykonujących prace może coś zmienić.

  1. Pozostawić część drzew na terenach byłego Zachemu jako barierę chroniącą przed hałasem i zanieczyszczeniami

Drzewa i tereny zieleni sprawdzają się jako naturalna bariera pochłaniająca hałas i zanieczyszczenia. Z uwagi na coraz szybszy rozwój różnych inwestycji na terenach byłego Zachemu wycina się tam coraz więcej drzew. To duży problem dla mieszkańców sąsiadujących osiedli, którzy są narażeni na liczne uciążliwości z tym związane. 

Zwracamy też uwagę na problem związany z planowaną ustawą o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Proponowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody doprowadzą do zwiększenia wycinek. Drzewa, które liczymy w naszym badaniu, to drzewa, które spełniają wymóg ustawy o ochronie przyrody, czyli mają co najmniej  50 cm w większości przypadków (np. dla klonu jesionolistnego to co najmniej 80 cm). Obecnie ustawodawca proponuje zwiększenie tych minimów o 10 cm, co przyczyni się do zwiększenia liczby wycinanych drzew. Ponadto skrócone mają zostać terminy na wydanie decyzji, to również odbije się na jakości pracy urzędników.

Do pobrania

Raport podsumowujący projekt

Baza danych o wycinkach 2021
Baza danych o nasadzeniach 2021

Raport z 2019
Raport z 2020