Studium – zgłaszamy uwagi

Studium – zgłaszamy uwagi

Zostało już tylko kilka dni, aby zgłosić swoje uwagi do powstającego studium zagospodarowania i kierunków rozwoju naszego miasta. Przedstawiamy najważniejsze informacje, a w ciągu kolejnych dni opublikujemy cykl artykułów z naszymi uwagami do dokumentu.

Co to jest studium?

To najważniejszy dokument planistyczny dla miasta lub gminy. Studium uchwalane jest na kilka-kilkanaście lat i stanowi podstawę dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium jest dokumentem w oparciu, o który tworzona jest polityka zagospodarowania przestrzennego w mieście. Zapisy w  studium są wiążące dla władz przy sporządzaniu planów miejscowych

Konsultacje i wyłożenie studium

Do 31 sierpnia trwają konsultacje studium [OGŁOSZENIE]. Każdy i każda może złożyć uwagi. Formularz znajduje się tu [LINK]. Do końca lipca trwało wyłożenie studium, podczas którego można było się spotkać z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pisaliśmy o tym tu [LINK]. 

Ważne! Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.

Uwagi można złożyć:

Zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu pismo składane papierowo powinno być opatrzone podpisem, a wysyłane przez ePUAP podpisem elektronicznym. Mail nie musi zawierać podpisów.

Na co zwracać uwagę?

Studium składa się z części opisowej oraz map [LINK]. Warto też popatrzeć na obecnie obowiązujący dokument [LINK]. Brak informacji o tym jakie zmiany wprowadzono w porównaniu z obecnym dokumentem uważamy za największy mankament całego procesu. 

Jak znaleźć numery działek?

Wzór formularza widoczny w ogłoszeniu obliguje nas do wpisania numeru działek, których nasze uwagi dotyczą. Znajdziemy je na geoportalu. Szczegółowe instrukcje pod tym linkiem.

Nasze uwagi

Od wtorku 24 sierpnia, przez 5 dni, będziemy codziennie publikować kolejne uwagi. To nie tylko nasze przemyślenia – wiele zmian wychwycili mieszkańcy i je nam zasygnalizowali.

Planujemy następujące artykuły:

  1. Smukała, Jachcice, Miedzyń
  2. Górzyskowo, Szwederowo, Błonie
  3. Glinki, Kapuściska
  4. Bartodzieje, Śródmieście, Osiedle Leśne (Myślęcinek)
  5. Bydgoszcz Wschód, Fordon, Mariampol

To uwagi, które mamy gotowe na ten moment, do 31 sierpnia lista może się wydłużyć.