Aktualności,  Bydgoszcz

Co o drzewach w Bydgoszczy mówi nam Raport o stanie miasta za 2020 rok?

Dziś (31 maja) opublikowano Raport o stanie miasta za 2020 r. Drzewom i zieleni poświęcono jeden z podrozdziałów. Opublikowano też statystykę odnoszącą się do wycinek wszystkich drzew w mieście. Niestety widzimy pewne nieścisłości pomiędzy nowym raportem i danymi z ubiegłego roku.

Po raz pierwszy raport o stanie miasta gminy miały obowiązek przygotować w 2019 r. W stosunku do ubiegłych lat należy odnotować, że forma raportu została bardziej przemyślana. Widać też wpływ przyjętej w ubiegłym roku Strategii rozwoju miasta do 2030 r., która stała się szkieletem dokumentu.

Liczba wyciętych drzew

W raporcie pojawiły się dane dotyczące wyciętych i nasadzonych drzew. Jako źródło danych wskazano Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Te dane gminy sprawozdają do GUS do końca lutego za ubiegły rok. W raporcie przedstawiono dane z ostatnich czterech lat. Prezentują się one w sposób następujący (pominęliśmy informacje dotyczące krzewów):

2017201820192020
Nasadzenia5106369735652166
Ubytki302324403303906
Źródło: Raport o stanie miasta Bydgoszczy za 2020 r. s. 187

Widać, że w 2020 r. wyraźnie spadła liczba wycinanych drzew. Oceniamy, że było to spowodowane głównie pandemią i przesunięciem w czasie niektórych z planowanych inwestycji. W związku z tym w bieżącym roku spodziewamy się znacznego odbicia, jeżeli chodzi o liczbę wycinanych drzew.

Ponadto w raporcie znalazła się jeszcze jedna informacja:

Łącznie w 2020 r. na terenie Miasta (tereny prywatne, gminne i Skarbu Państwa):

– zaewidencjonowano usunięcie – 2 179 szt. drzew i 1 061 m2 krzewów, na podstawie zgłoszenia do organu lub wydanej decyzji zezwalającej na wycinkę,

– zaewidencjonowano posadzenie – 2 166 szt. drzew i 30 594 szt. krzewów, które zostały zgłoszone do Urzędu Miasta.

Raport o stanie miasta Bydgoszczy za rok 2020, s.190

Mowa o zaewidencjonowaniu, ponieważ zgoda wydawana w przypadku zgłoszenia wycinki drzewa w grudniu, może zostać wykonana dopiero w bieżącym roku. Jest to ważna informacja, będzie stanowić ważny punkt odniesienia w naszych analizach.

Powyższe dane porównaliśmy z informacjami z Raportu o stanie miasta za 2019 rok. Czytamy tam:

Łącznie na terenie miasta (tereny prywatne, gminne i Skarbu Państwa) usunięto 1619 szt. drzew i posadzono 3848 szt. drzew.

Źródło: Raport o stanie miasta za rok 2019 s.196

Gdy zestawimy dane przytoczone za GUS oraz dane sprawozdane w raporcie widzimy dość duże różnice dotyczące liczby wyciętych drzew. W najbliższym czasie dopytamy o nie Urząd Miasta.

Raport 2019GUS 2019RóżnicaRaport 2020GUS 2020*Różnica
Wycinki16193303-168421799061273
Nasadzenia38483565283216621660
Źródła: Raport o stanie miasta 2019, Raport o stanie miasta 2020

*danych nie udało się potwierdzić w GUS – na dzień 31.05.2021 brak informacji

Na początku roku na stronie bydgoszcz.pl opublikowano artykuł informując o wycince 906 drzew i nasadzeniu 2166 nowych drzew w 2020 roku. Poinformowano także, że wycinek było o ponad 700 mniej niż przed rokiem. Współgrało to z informacjami z zeszłorocznego raportu. Jeżeli w oparciu o decyzje związane z inwestycjami wycięto 906 drzew, to znaczy, że ponad 1200 drzew wyciętych zostało przez prywatnych właścicieli. Nie tłumaczy to jednak różnicy pomiędzy liczbą drzew podanych jako całkowitą w zeszłym roku (1619) i liczbą drzew widocznych w statystykach GUS za 2019 rok. (3303). Tę ostatnią liczbę potwierdza GUS. Wygląda więc na to, że błąd zakradł się do raportu za 2019 rok. Informacji z tego roku nie możemy jeszcze zweryfikować, ponieważ są niedostępne w Banku Danych Lokalnych.

Zrzut ze strony Banku Danych Lokalnych GUS – dostęp 31.05.2021

Pomimo tej różnicy zachęcamy do lektury całego Raportu. Szczegółowe informacje o zieleni i drzewach zaczynają się na s.187.

Źródła

  1. Raport o stanie miasta Bydgoszczy za 2020 rok
  2. Raport o stanie miasta Bydgoszczy za 2019 rok
  3. Drzewa w mieście. Zielona infrastruktura w liczbach
  4. Bank Danych Lokalnych