Nasadzenia przy Wojska Polskiego (29 maja 2021)
Aktualności,  Bydgoszcz

Co dalej z drzewami przy Rondzie Kujawskim?

W maju przy Rondzie Kujawskim pojawiły się platany klonolistne i kasztanowce zwyczajne, które nas bardzo ucieszyły. Niestety, między innymi przez upalną pogodę, drzewom trudno było się zaadaptować do nowych warunków. Zapytaliśmy o podlewanie i kolejne nasadzenia. Mamy dobre wiadomości.

Pod koniec maja wzdłuż torowiska przy Wojska Polskiego oraz przy Rondzie Kujawskim posadzono 35 platanów klonolistnych i 4 kasztanowce zwyczajne. Dodaliśmy je wtedy do naszej mapy w ramach społecznej inwentaryzacji drzew. W dniu 15 czerwca dokonaliśmy ponownych oględzin drzew. Wśród platanów, aż 20 miało suche liście, a 3 z 4 kasztanowców nie zaadaptowały się dobrze w nowym miejscu. 

Zapytaliśmy Wydział Gospodarki Komunalnej w Bydgoszczy:

[…]Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób weryfikuje się stosowanie Wytycznych sadzenia i pielęgnacji drzew na terenach będących własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz? Jak weryfikuje się częstotliwość podlewania? Co w wypadku, kiedy pogoda nie sprzyja nowoposadzonym drzewom?

Poprosiliśmy również o przesłanie planu nasadzeń.

Na nasze pismo odpowiedział ZDMiKP:

Informujemy, że Wykonawca otrzymał dokumentację oraz wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew na terenach będących własnością Miasta Bydgoszcz. Niestety nie mamy wpływu na panujące warunki atmosferyczne. Z uzyskanych informacji od wykonawcy nasadzone drzewa podlewane są dwukrotnie w ciągu dnia, zastosowano również żelowanie bryły korzeniowej. Oględziny roślin przeprowadzone w ubiegłym tygodniu wskazują na możliwość przyjęcia się drzew w przyszłym roku, pomimo danego stanu roślin. Powyższe możliwe będzie do stwierdzenia na wiosnę przyszłego roku. W nawiązaniu do powyżej zawartych informacji podjęto decyzję o przesunięciu nasadzeń na okres jesienny.

Co jeszcze zostanie posadzone?

Przesłano nam również plany nasadzeń [do zobaczenia po kliknięciu w linki]

Zieleń – arkusz 1.pdf Zieleń – arkusz 2.pdf Zieleń – arkusz 3.pdf

Drzewa liściaste:

 • Lipa srebrzysta 36 szt.
 • Klon polny Elsrijk 145 szt. 
 • Klon pospolity 18 szt.  
 • Jesion wyniosły 106 szt. 
 • Platan klonolistny 60 szt. (posadzono 35 szt.) 
 • Śliwa wiśniowa Pissardii 29 szt. 
 • Głóg pośredni Paul Scarlet 82 szt. 
 • Wiśnia piłkowana Kanzan 58 szt. 
 • Kasztanowiec zwyczajny 14 szt. (posadzono 4 szt.)
 • Czeremcha pospolita Colorata 20 szt. 
 • Czeremcha pospolita Watererii 18 szt.
 • Czeremcha wirginijska Schubert 36 szt. 
 • Wiązowiec zachodni 4 szt. 
 • Magnolia Soulange’a 2 szt.  
 • Grab pospolity Fastigiata 8 szt.  

Drzewa liściaste w formie krzewu wielopniowego 

 • Świdośliwa Lamarcka 77 szt. 
 • Oliwnik wąskolistny 6 szt.  
 • Śliwa tarnina 12 szt. 

Źródła

 1. Pismo do WGK
 2. Pismo z ZDMiKP