Baza wiedzy,  Bydgoszcz

Lato w mieście – ponad 50°C tam, gdzie nie ma drzew

Czy piesze przemieszczanie się po Bydgoszczy w słoneczny, upalny dzień jest komfortowe? Przeprowadziliśmy prosty eksperyment. Jak się okazuje tam gdzie nie ma drzew, średnie temperatury podłoża wynoszą ponad 50 °C.

Wybraliśmy się na spacer ulicami miasta, zaczynając na przystanku autobusowym Wojska Polskiego Kładka, a kończąc na osiedlu Górzyskowo. Przebieg trasy był zbieżny z codzienną drogą z pracy do domu członka naszego stowarzyszenia (mapa poniżej). 

Źródło: Google Maps

Podczas przejścia sprawdziliśmy jaka część drogi znajduje się w cieniu drzew, monitorując jednocześnie temperaturę podłoża za pomocą termometru laserowego. Porównywaliśmy temperaturę miejsc nasłonecznionych, ocienionych i ocienionych na terenach zielonych. 

Dane zebrane podczas spaceru wyglądają następująco:

Data – 27.07.2021 r. godziny 15:30 – 16:30

Długość trasy – 3,4 km

Długość trasy w cieniu drzew – 0,65 km

Procent trasy w cieniu drzew – 18,8 %

Temperatura powietrza w cieniu – 31°C

Zestawienie pomiarów temperatury podłoża:

Miejsce pomiaruTemperatura podłoża w słońcu [°C]Temperatura podłoża w cieniu [°C]Temperatura terenu zielonego w cieniu [°C]
Wojska Polskiego – Kładka54,6
Wojska Polskiego / Feliksa Nowowiejskiego51,838,634,6
Wojska Polskiego / Ujejskiego483633,4
Wojska Polskiego / Polna5236
Wojska Polskiego – Policja54,639,431,2
Rondo Kujawskie51,839
Solskiego 34233,627,6
Solskiego / Ugory51,840
Solskiego / Konopna5034,2
Solskiego / Bielicka34,4
Skrajna50,436
Czackiego50,437,425,8
Średnia z pomiarów50,736,830,5

Różnice średniej temperatury podłoża:

Miejsce nasłonecznione / miejsce ocienione – 13,9 °C

Miejsce nasłonecznione / teren zielony w cieniu – 20,2 °C

Wnioski

Na podstawie danych zebranych podczas spaceru można śmiało stwierdzić:

  1. Liczba drzew przy chodnikach i ścieżkach rowerowych jest niewystarczająca, aby w sposób komfortowy przemieszczać się przez miasto. 
  2. Zadrzewienie szlaków komunikacyjnych znacznie wpływa na obniżenie miejscowej temperatury, a przez to na komfort i zdrowie mieszkańców. 
  3. Brakuje nowych nasadzeń alejowych. Przez nasadzenia alejowe rozumiemy ciągi drzew wysokopiennych. Spotkaliśmy takie nieopodal posterunku policji na ulicy Wojska Polskiego (wiązy szypułkowe) oraz w rejonie skrzyżowania ulic Solskiego i Bielickiej (różne gatunki).
  4. Drzewa wzdłuż szlaków pieszych (i rowerowych) powinny być umiejscowione po stronie południowej i południowo-zachodniej danego szlaku. Przykład ulicy Wojska Polskiego oraz Solskiego wskazuje zasadność takiego umiejscowienia drzew.

Niejednokrotnie władze Bydgoszczy przedstawiały nasze miasto jako niezwykle zielone. Owszem, jeśli spojrzymy na definicję terenu zielonego, można wyciągać takie wnioski. Istotą sprawy jest jakość zieleni w mieście oraz jej dostępność. Nie sposób przyrównać wartości zielonego (latem żółtego) trawnika do alei drzew. Nie można również bezrefleksyjnie, nawet jeśli jest to zbieżne z podstawą prawną, przedstawiać takich obszarów jak LPKiW w Myślęcinku jako substytutu drzew w miejscach naszego codziennego funkcjonowania. Drzewa muszą być obecne w naszym życiu, a nie figurować w tabelach Excela. 

Cały spacer można zobaczyć na filmie: