Aktualności,  Bydgoszcz

Wycinki FSM – sprawdzamy!

Pod koniec lipca na stronach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaczęły pojawiać się ogłoszenia o kilkunastu planowanych wycinkach. Łącznie naliczyliśmy 14 ogłoszeń, planowane jest wycięcie ponad 40 drzew. Wiele osób zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc. Jesteśmy po oględzinach drzew i weryfikacji informacji z ogłoszeń.

Wycinki przy ul. Rzeźniackiego

Zgodnie z ogłoszeniem zaplanowano wycinkę 4 wierzb płaczących i 2 jarzębów. Na miejscu zinwentaryzowaliśmy 8 drzew – 4 jarząby pospolite (jarzębiny), 4 wierzby płaczące (żałobne Chrysocoma). Na mapce w ogłoszeniu widocznych jest 7 drzew. Na pewno do wycinki zaznaczony jest jarząb wysunięty najbardziej na północ z grupy zaznaczonych drzew. Dziwi brak planów wycinki rosnącego bliżej budynku nr 8 zupełnie suchego drzewa.

Suche drzewo rosnące bliżej bloku nr 8

Uważamy, że wycinka rosnących w tym miejscu wierzb nie jest zasadna. Należy o nie zadbać i je wypielęgnować. Wierzby w przeciwieństwie do innych gatunków drzew dobrze znoszą ogławianie, więc w tym przypadku mogłoby to pomóc nie tylko im, ale także jednemu z jarzębów, który przysłonięty większą wierzbą ma słaby dostęp do światła i trudno mu przeżyć. Dajmy mu więcej słońca, a drzewo przetrwa i wycinka nie będzie potrzebna.

Wycinki przy ul. Przybory

Zgodnie z ogłoszeniem zaplanowano wycinkę 10 śliw wiśniowych. W błąd wprowadza załączona mapka, ponieważ zaznaczono jako rosnące drzewa, śliwy, które wcześniej usunięto. Zgodnie z ogłoszeniem wzdłuż działki oznaczonej numerem 110/5 (ul. Przybory 10) powinno rosnąć 9 śliw, z których usuniętych mają być 4. Faktycznie na tym odcinku ulicy rośnie tylko 6 drzew.

Drzewa rosnące naprzeciwko budynku przy ul. Przybory 10

Podobnie sytuacja wygląda dalej. Do wycięcia są zaznaczone 3 drzewa, podczas gdy w rzeczywistości rosną tam tylko dwa – chyba, że wycinamy też latarnię ;).

Tak wygląda to na planie w ogłoszeniu:

Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla osób chcących zachowania drzew przy ul. Przybory. Nasza ekspertka – Natalia Stokłosa, przyrodniczka i certyfikowany inspektor drzew rozpoznała grzyby rosnące na drzewach. Są to czyrenie śliwowe. Powodują tzw. białą zgniliznę drzewa, a występują najczęściej na zaniedbanych drzewach owocowych.

Wycinki przy ul. Witeckiego 1

Zgodnie z ogłoszeniami przy ul. Witeckiego 1 zaplanowano wycinkę trzech drzew – dwóch klonów jesionolistnych oraz robinii akacjowej.

Nie ulega wątpliwości, że robinia jest chora, może pęknąć ze względu na zgniłe fragmenty i tu wycinka jest zasadna.
Jeśli chodzi o klony jesionolistne – są w stanie dobrym. Drzewo bliżej budynku ma pojedynczą jemiołę, na obu klonach dojrzeć można gniazda. Zmierzyliśmy odległość klona od budynku – to tylko 2,65m, a na balkonie widoczne są ślady wilgoci. Zatem tutaj decyzja należy do mieszkańców ul. Witeckiego. Bronić za to będziemy środkowego drzewa – na tym klonie widoczne jest gniazdo, drzewo nie powinno nikomu przeszkadzać. Zalecamy oczyszczenie drzew z odrostów rosnących u ich podstawy.

Wycinki przy ul. Zarembiny

Przy ul. Zarembiny 2 zaplanowano wycinkę dwóch robinii akacjowych (ogłoszenie), zaś przy Zarembiny 4 świerka (ogłoszenie).

Wszystkie trzy drzewa znajdują się na terenie ogrodzonym, dlatego ich nie zmierzyliśmy. W naszej ocenie wszystkie są w stanie bardzo dobrym i pod kątem przyrodniczym wycinka nie jest zasadna.

Wycinka przy ul. Brzechwy

Według ogłoszenia Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ul. Brzechwy 3 zaplanowano wycinkę potężnej, pięknej topoli czarnej.

Wycince tej się sprzeciwiamy, ponieważ drzewo jest piękne i jeszcze zdrowe, choć aby tak pozostało wymaga pielęgnacji. Należałoby usunąć jemiołę i przyciąć konary, które mogą zagrozić ludziom i pojazdom. Gdzieniegdzie wiszą gałęzie, które jakiś czas temu się urwały – trzeba je koniecznie usunąć. Poza tym topola jest potężnym, pięknym drzewem i daje przyjemny cień w upalne dni.

Wycinka przy ul. Andersena

Według ogłoszenia przy ul. Andersena zamierza się wyciąć kolejną topolę czarną.

Ten okaz ma dużo posuszu i porostów, wydaje się być chory. Widać także, że odpadają duże konary, co może stanowić zagrożenie. Wycinka jest zasadna.

Wycinki przy ul. Golloba i Wierzejewskiego

Według ogłoszenia wyciętych miałoby zostać aż 10 śliw wiśniowych rosnących przy ul. Golloba, kolejne ogłoszenie wskazuje trzy drzewka tego samego gatunku przy ul. Wierzejewskiego.

Aleja z drzewkami przy Golloba wygląda naprawdę pięknie, śliwy mają słodkie, pyszne owoce (co też z przyjemnością sprawdziliśmy!), a gdy mierzyliśmy drzewka podchodzili do nas mieszkańcy, którzy bardzo je lubią i z niechęcią myślą o wycince.

Nie mamy jednak dobrych wieści. Poza dwoma pierwszymi okazami od strony północnej, wszystkie pozostałe drzewa są niestety w fatalnym stanie. Atakuje je grzyb, łatwo się łamią, kora jest spróchniała. Śliwy wiśniowe są niestety bardzo krótkowieczne, a te przeznaczone do wycinki, zarówno tu jak i na ul. Wierzejewskiego oraz ul. Przybory, po prostu dożyły swoich dni. Wycinka jest więc tutaj zasadna…

Wycinki na ul. Monte Cassino

Według ogłoszenia mają zostać wycięte dwa suche jarzęby przy ul. Monte Cassino 1.

Jeden z jarzębów na pierwszy rzut oka nie wydaje się suchy, jednak po bliższej inspekcji stwierdziliśmy chorobę. Obydwa drzewa są zatem w kiepskim stanie. Wycinka jest tu zasadna.

Wycinka przy ul. Sucharskiego

Według ogłoszenia, przy ul. Sucharskiego zamierza się wyciąć dwa drzewa ze względu na ich bliskość wobec budynku.

Do pierwszego nie mieliśmy dojścia, bowiem było na terenie ogrodzonym, drugie zmierzyliśmy i obejrzeliśmy z bliska. Pod względem przyrodniczym obydwa drzewa są piękne i zdrowe, choć rzeczywiście rosną bardzo blisko – świerk przy którym byliśmy był oddalony od balkonu zaledwie 1,7m.

Drzewa z uwagą oglądała nasza ekspertka, dr hab. Katarzyna Marcysiak. Konsultacje – Natalia Stokłosa, przyrodniczka i certyfikowana inspektorka drzew.

Co mogą mieszkańcy?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody władze spółdzielni muszą poinformować mieszkańców (art.83 ust.4)  o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Uwaga! Sposób zwyczajowo przyjęty to niekoniecznie informacja na stronie internetowej lub Facebooku – osoby, które nie korzystają z tych mediów, nie będą wiedzieć o wycince. Najczęściej spółdzielnie wywieszają informacje na tablicy ogłoszeń lub klatce schodowej. Na tym etapie tylko mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi i pytania.

Co można zrobić?

  • zapytać o przyczyny składania wniosku o usunięcie drzewa,
  • poprosić o dokumenty: skargi, opis niebezpiecznych sytuacji, wyniki badania drzewa – powinny zostać udostępnione do wglądu mieszkańcom,
  • można zapytać jak drzewa były pielęgnowane do tej pory, jakie środki ochrony drzewa rozważano (podparcie, podwiązanie, ogłowienie, redukcję korony). 
  • można też wyrazić swoją opinię lub po prostu sprzeciw.

Wszystkie uwagi można przesłać mailowo lub złożyć na piśmie na adres wskazany w ogłoszeniu. Przed złożeniem wniosku o wycinkę powinny zostać wzięte pod uwagę przez zarząd spółdzielni. Jeżeli zostanie złożony wniosek o wycinkę, swoje uwagi możemy przesłać do Urzędu Miasta.

A na koniec spotkany w fordońskich drzewach ptaszek 🙂 Dziękujemy Michałowi Mielewczykowi za zdjęcia!

Fot. Michał Mielewczyk

Tekst: Marzena Błaszczyk i Emilia Czekała

Z zawodu muzyk, konferansjerka, dyrektorka Orkiestry Symfoników Bydgoskich, z pasją angażuje się w ochronę drzew. Jako kreatywna dusza odpowiada za komunikację i większość naszych social mediów. Oprócz naszego stowarzyszenia, działa także w klubie Rotary Bydgoszcz Stare Miasto (prezydentura 2022-2023).