Aktualności

Wracamy do lasów!

Znów można spacerować i uprawiać sport w lasach.
Publikujemy odpowiedź Lasów Państwowych w sprawie zakazu obowiązującego w dniach 4-11 kwietnia.

Cieszymy się! Od dziś znów możemy odwiedzać lasy. Opublikowane wczoraj rozporządzenie pozwala spacerować po lesie bez obowiązkowego w innych miejscach zakrywania twarzy (par. 18 ust. 2 punkt 9). O maseczkach musimy pamiętać na leśnych parkingach i miejscach postoju pojazdów.

Byliśmy ciekawi w oparciu o jakie przepisy Lasy Państwowe zakazały wstępu w okresie od 4 do 11 kwietnia. Wnioskiem o dostęp do informacji publicznej z 6 kwietnia zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych o pierwszą decyzję o zamknięciu lasów. Decyzji nie dostaliśmy, przyszła zamiast tego następująca odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż ani dyrektor generalny, ani nadleśniczowie nie wprowadzili zakazów wstępu do lasu w rozumieniu art. 26 ustawy o lasach (zgodnie z nią, dyrektor generalny nie ma takiego uprawnienia; mają je nadleśniczowie, lecz tylko w ściśle określonych sytuacjach, związanych z uszkodzeniem drzewostanów, zagrożeniem pożarowym lub prowadzonymi pracami z zakresu gospodarki leśnej). Dyrektor generalny polecił natomiast jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, by w praktyce wdrożyły i egzekwowały już funkcjonujący zakaz ustanowiony przez rząd w § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis ten mówi o zakazie korzystania z terenów zieleni pełniących funkcje publiczne do 11 kwietnia br.

Odnotowujemy również komunikat z 4 kwietnia Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu.

Szanowni Państwo,

zgodnie z poleceniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, skierowanym do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,dotyczącym walki z COVID-19, nakazującym wprowadzenie zakazu wstępu do lasu osobom nieupoważnionym, we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju zostaje wprowadzony od dnia 3 kwietnia 2020 r. do odwołania:

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

W związku z powyższym, korzystanie z lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zostaje również zawieszone. Mamy nadzieję,że podjęte kroki pozwolą na ograniczenie tempa rozprzestrzeniania się wirusa oraz ograniczą liczbę osób zakażonych.Liczymy na Państwa wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji oraz zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o odwołaniu niniejszego zakazu.

Przypomnijmy: paragraf 17 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca zakazał  korzystania z terenów zieleni w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych i plaż. Nie zostały w nim wymienione lasy, w związku z czym jeszcze pomiędzy 1 a 3 kwietnia można było wejść do lasów. Dopiero popołudniem 3 kwietnia po publikacji komunikatu na Facebooku Ministerstwa Środowiska pojawiła się informacja o zakazie. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach taką decyzje może wydać tylko nadleśniczy i tylko z określonych w ustawie przyczyn: np.uszkodzenia drzewostanu, zagrożenia pożarowego lub wykonywania zabiegów gospodarczych.