Aktualności,  Konsultacje

Konsultacje dotyczące utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy

Przedstawiamy nasze uwagi i propozycje w konsultacjach społecznych dotyczących powstania Parku Kulturowego.

  • Rozszerzenie projektowanego obszaru parku kulturowego o Plac Teatralny i uporządkowanie zieleni na skwerze przy Placu Teatralnym. Dokonanie nasadzeń od strony Brdy (historycznie na skwerze obok teatru rosło 45 gatunków drzew).
  • Odtworzenie nasadzeń na początkowym odcinku ul. Gdańskiej (od Klarysek do Dworcowej) z uwzględnieniem odpowiednich warunków dla drzew (gleba, zabezpieczenia przed nielegalnie parkującymi samochodami, dobranie gatunków)
  • Odtworzenie historycznych nasadzeń przy ul. Jagiellońskiej (od Gdańskiej do Ronda Jagiellonów) wraz ze zmniejszeniem ruchu oraz uwzględnieniem odpowiednich warunków dla drzew w tym miejscu (miejsca z odpowiednią ekspozycją na światło, gleba, przestrzeń dla korzeni, dobranie gatunków)
  • nasadzenie drzew przy bulwarach Brdy
  • nasadzenie drzew po jednej stronie ul. Chwytowo wraz z remontem nawierzchni i uporządkowaniem parkowania
  • przeznaczenie przestrzeni u ślepego wylotu ul. Chwytowo przy ul. Poznańskiej pod park kieszonkowy 
  • budowa parku kieszonkowego u wylotu ul. Czartoryskiego przy skrzyżowaniu z ul. Trójcy Świętej
  • zaproponowanie skutecznego i estetycznego zabezpieczenie drzew przed nielegalnym parkowaniem, które uniemożliwi parkowanie w pobliżu drzew i rozjeżdżanie korzeni
  • popieramy zapisy §6, prosimy o uwzględnienie przy planowaniu zieloni wysokiej następujących informacji: drzewa potrzebują nie tylko światła i wody, ale także względnego spokoju w strefie korzeni – najważniejsze dla drzewa korzenie rosną do głębokości 90 cm, na powierzchni to obszar ok 1,5 razy większy niż tzw. rzut korony – zależy to też od formy drzewa. Intensywny ruch i drgania  gleby nim wywołane są dla drzew szkodliwe, w związku z powyższym odtwarzanie stylistyki chodników na ulicach: Gdańskiej, Focha, Jagiellońskiej, Stary Port powinno wiązać się z uspokojeniem ruchu lub jego całkowitym wyłączeniem (Stary Port) 

Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdują się pod adresem: https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/2020/03/park-kulturowy-zapraszamy-do-udziau-w.html?m=1

Mapa z granicami parku kulturowego