Aktualności,  Bydgoszcz

Zadbajmy o przyrodę w mieście w ramach BBO

Do 20 kwietnia trwają konsultacje Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy uwagi dotyczące zgłaszania i opiniowania projektów BBO. Zmiany klimatyczne wymagają od nas skutecznej adaptacji, która pozwoli na utrzymanie satysfakcjonującego poziomu jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Nasze uwagi

  1. Projekty zgłaszane do BBO powinny uwzględniać ochronę istniejącej zieleni. Projekty, których realizacja wiązać się będzie z uszczerbkiem istniejącego zadrzewienia bądź siedlisk, powinny być zweryfikowane negatywnie. Każda realizowana inwestycja powinna w założeniu zakładać pozostawienie w formie nietkniętej istniejącego drzewostanu. 
  2. Niezbędne jest przywrócenie rdzennego paradygmatu rewitalizacji w przypadku terenów zielonych. Rewitalizacja sugeruje „przywrócenie wartości” podczas gdy działania związane z inwestycją powodują najczęściej zubożenie przyrodnicze.  
  3. Szczególną uwagę należy zwrócić na duże drzewa. Przypominamy o konieczności ustanowienia standardu ochrony drzew i stosowania go podczas realizacji prac w ramach inwestycji.
  4. Opiniowanie projektów BBO powinno zwracać uwagę na problem zanieczyszczenia światłem. Brak ciemności negatywnie wpływa na procesy organizmów żywych. Oświetlenie, jeśli jest potrzebne, należy prowadzić jak najdalej od drzew i ich korzeni. 
  5. Podczas wstępnej weryfikacji projektów BBO, należy nagradzać wszelkie projekty, które zakładają wykorzystanie materiałów naturalnych, rodzimego pochodzenia, np. półprzepuszczalnych, mineralnych ścieżek.
  6. Projekty obejmujące działania nakierowane na ochronę zwierząt (np. łąki kwietne, hotele dla owadów, budki dla ptaków, domki dla jeży i inne) muszą być skonsultowane z odpowiednim specjalistą, który wyda pozytywną opinię o ich zasadności w danej lokalizacji.

By wziąć udział w konsultacjach trzeba wypełnić ankietę na stronie: bydgoskiekonsultacje.pl/bbo