Aktualności,  Inne

Lasy muszą być chronione, nie spalane dla energii

Ogólnoeuropejska koalicja zajmująca się problemem spalania drewna z lasów do pozyskania bioenergii przygotowała list do prezydent von der Leyen, Joe Bidena oraz jego gości z UE zaproszonych do udziału w wirtualnym szczycie klimatycznym zaplanowanym na 22-23 kwietnia. Nasze stowarzyszenie podpisało się pod listem razem z ponad 60 organizacjami z całej Europy.

List otwarty do Przewodniczącej Komisji UE Ursuli von der Leyen
Szczyt przywódców w sprawie klimatu ( Leaders Summit on Climate) – lasy muszą być chronione, nie spalane dla energii

20 kwietnia 2021

Do: Przewodniczącej Komisji UE Ursuli von der Leyen

Kopia do: Joe Biden, Prezydent Stanów Zjednoczonych
Mette Frederiksen, Premier Danii
Charles Michel, Przewodniczący Rady Europejskiej
Emmanuel Macron, Prezydent Francji
Angela Merkel,  Kanclerz Niemiec
Mario Draghi, Premier Włoch
Andrzej Duda, Prezydent Polski
Pedro Sánchez, Premier Hiszpanii

Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen,

my, sygnatariusze niniejszego listu z różnych stron Unii Europejskiej, cieszymy się na inicjatywę Szczytu przywódców w sprawie klimatu Prezydenta USA Bidena (22 i 23 kwietnia), w którym będzie Pani brała udział wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz premierami i prezydentami kilku państw UE.

UE w ostatnich latach poczyniła postęp w tworzeniu i wdrażaniu środków łagodzących zmiany klimatu i osiągających cele Porozumienia Paryskiego. Podczas tego szczytu, UE ma wyjątkową szansę zachęcić inne kraje, aby również wzmocniły swoje działania przeciwko zmianom klimatu. Szczyt klimatyczny może być także ważnym krokiem, by zidentyfikować i uzgodnić wspólne działania. 

Jednak, podczas gdy zmiana z paliwa kopalnego na energię ze źródeł odnawialnych jest kluczowa, UE jest na niebezpiecznej drodze w związku z rolą bioenergii i przyszłością lasów. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że Komisja Europejska wciąż zalicza palenie biomasy lasów jako energię „odnawialną” w swojej Dyrektywie o odnawialnych źródłach energii (Renewable Energy Directive – REDII).

Jak ostrzega jedna z dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC), palenie biomasy lasów nie jest neutralne w kontekście węgla ponieważ palenie emituje węgiel natychmiast, podczas gdy lasy potrzebują dekad, jeśli nie wieków, aby odrosnąć i tę emisję wyrównać. Aby zredukować  poziomy emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Porozumieniem Paryskim, kluczowe jest, abyśmy drastycznie zredukowali emisje, a jednocześnie znacząco zwiększyli poziom absorbcji  węgla w sektorze lądowym, szczególnie w naszych lasach. Wycinanie i palenie biomasy lasów wytwarza dodatkowy CO2 zamiast go redukować oraz jeszcze bardziej niszczy już zdegradowane lasy, uwalniając magazynowany przez lasy węgiel oraz niszcząc ekosystemy, narusza tym samym cele Strategii bioróżnorodności Unii Europejskiej.

Wpływy dyrektywy RED widoczne są także za oceanem – lasy są wycinane, przekształcane w granulat, a ten palony jest w europejskich elektrowniach. Jakby tego było mało, palenie drewna to główne źródło zanieczyszczenia powietrza, które już każdego roku zabija setki tysięcy obywateli UE. Przewrotnie, kraje członkowskie każdego roku przeznaczają miliardy euro na subwencje wspierające konwersję lasów w paliwo. Z raportu JRC ze stycznia 2021 roku wynika, że tylko jeden z ocenianych przez nich 24 scenariuszy wykorzystania biomasy lasów wykazuje relatywnie niskie ryzyko dla bioróżnorodności i klimatu, jednak nawet wtedy ten jeden scenariusz oznaczałby, że emisje mogłyby być wyższe niż z paliw kopalnych nawet przez kolejne dwadzieścia lat. Wiele naukowych badań posiada tę samą konkluzję: porównując z paliwami kopalnymi spalanie biomasy lasów powoduje wzrost emisji, podczas gdy wzmożona wycinka w celu tworzenia granulatu pozbawia lasy bioróżnorodności, którą UE chce ochronić. Dlatego też wzywamy do reformy polityki UE dotyczącej energii odnawialnej poprzez wyłączenie biomasy lasów jako zaliczającej się do osiągnięcia celów odnawialnych źródeł energii Unii Europejskiej, a co za tym idzie usunięcie głównego powodu destrukcji lasów. Ten prosty zabieg byłby korzyścią dla ekosystemów leśnych w całej UE i Ameryce Północnej, a także w innych krajach dostarczających taką biomasę, jak Rosja czy Ukraina, i uczyniłby więcej dla wyrównania osiągnięć klimatycznych Unii Europejskiej na papierze z tym, co rzeczywiście dostrzegalne jest w atmosferze. 

Najtańsze i najbardziej skuteczne rozwiązanie klimatyczne to pozwolić lasom rosnąć oraz zredukować wszelką wycinkę. Naturalne lasy, którym pozwala się starzeć zachowują się jak przechowalnia węgla, podczas gdy palenie biomasy lasów dla energii skutecznie zmienia lasy w „nowy węgiel”.

W pełni popieramy zasadę “nie szkodzić” zawartą w Europejskim Zielonym Ładzie. Palenie biomasy lasów kłóci się z tą zasadą i owszem szkodzi – bioróżnorodności leśnej, zdrowiu ludzkiemu i klimatowi. Czas na spójną politykę między zobowiązaniami Unii Europejskiej wobec bioróżnorodności i klimatu oraz celami. Nalegamy, aby wykorzystała Pani szansę tego szczytu do zakończenia wykorzystywania biomasy lasu jako źródło paliwa w UE oraz zachęciła innych przywódców to tego samego.

List z podpisami [pobierz]

Z zawodu muzyk, konferansjerka, dyrektorka Orkiestry Symfoników Bydgoskich, z pasją angażuje się w ochronę drzew. Jako kreatywna dusza odpowiada za komunikację i większość naszych social mediów. Oprócz naszego stowarzyszenia, działa także w klubie Rotary Bydgoszcz Stare Miasto (prezydentura 2022-2023).